Opinie

Wouter Beke (CD&V)

‘Kinderopvang: Vlaanderen trekt volop de kaart van investeringen’

Wouter Beke (CD&V) Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid

Ter gelegenheid van de Week van de Kinderopvang zetten de drie CD&V-ministers van de Vlaamse regering het beleid in de verf. ‘Wil je je inzetten voor de zorg van onze kinderen en van onze toekomst? Graag. We hebben je nodig.’

Elke ochtend begeven tienduizenden Vlamingen zich naar kinderopvang en onthaalouders om hun kind aan de goede zorgen en veilige handen van onze kinderbegeleiders toe te vertrouwen. Zij verdienen daarvoor elke dag opnieuw alle waardering en respect, en vandaag aan de start van de week van de kinderopvang nog meer dan ooit.

Want de eerste duizend dagen van een kind zijn letterlijk van levensbelang. De kinderopvang is dan ook meer dan opvang. Ze heeft een belangrijke sociale en pedagogische functie. In interactie met de kinderbegeleiders en elkaar ontwikkelen baby’s en peuters zich beetje bij beetje op het vlak van motoriek en taal en leggen ze de eerste basis voor de rest van hun leven.

Kinderopvang: Vlaanderen trekt volop de kaart van investeringen.

Maar goede kinderopvang heeft ook een economische functie. Daarom moeten er uiteraard voldoende plaatsen beschikbaar zijn, zodat we kansen geven aan werkende ouders om werk en gezin beter te combineren en werkzoekende ouders de mogelijkheid hebben om een opleiding te volgen met het oog op een job. Kinderopvang is zo van onschatbare waarde voor vele gezinnen bij het leggen van hun opvoedingspuzzel. Net daarom trekt Vlaanderen volop de kaart van de investeringen.

1.300 mensen opleiden

Elk kind en elk gezin moet erop kunnen rekenen dat de opvang kwaliteitsvol is en dat begint bij een degelijke opleiding. Momenteel zien we dat het aantal jongeren dat kiest voor een opleiding die toeleidt naar kinderopvang daalt. We willen deze tendens keren door het beroep aantrekkelijker te maken.

Naast het opleiden op de schoolbanken zorgen we ook voor een stimulans van de opleidingen voor werkzoekenden en mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt. De komende twee jaar willen we minstens 1.300 mensen opleiden naar de kinderopvang, waarvan 300 mensen die niet actief zijn. Dat doen we door onder andere het erkennen van ervaring, zodat opleidingen compacter en sneller kunnen, zonder in te boeten aan kwaliteit.

Asymmetrisch arbeidsmarktbeleid kan helpen bij het aanpakken van de krapte. We willen meer mensen sneller bereiken.

Krappe arbeidsmarkt

Naast investeren in opleidingen wil Vlaanderen uiteraard werk maken van het terugdringen van de krapte op de arbeidsmarkt. Samen met de sociale partners wordt een actieplan uitgewerkt om meer jongeren én zij-instromers aan te spreken voor een job in de zorg- en welzijnssector in het algemeen en de kinderopvang in het bijzonder. Wil je je loopbaan over een andere boeg gooien? Wil je je inzetten voor de zorg van onze kinderen en van onze toekomst? Graag. We hebben je nodig.

De arbeidsbemiddelingsdiensten activeren iedereen die kan en wil werken, maar de VDAB en Actiris kunnen dit niet alleen. Asymmetrisch arbeidsmarktbeleid kan helpen bij het aanpakken van die krapte. We willen immers meer mensen sneller bereiken. Dit moet kunnen door tijdelijk werklozen sneller in te schrijven bij VDAB en zo sneller in te spelen op mogelijke ontslagen of bij herstructureringen mensen sneller om te scholen, zodat ze elders aan de slag kunnen.

De afgelopen weken kwam de sector geregeld in het nieuws, bijvoorbeeld over het voorstel om de begeleider-kind ratio te verlagen van 1 op 8 naar 1 op 7. De krapte op de arbeidsmarkt noopt ons echter tot realisme. We willen de voorstanders van een lagere begeleider-kind ratio dan ook graag uitnodigen om mee te denken aan een ambitieus arbeidsmarkt- en gezinsbeleid, meer jongeren te begeleiden naar opleidingen en mee werk te maken van een positief beeld van de kinderopvang.

Investeren in capaciteit

In totaal komt er deze legislatuur meer dan 120 miljoen euro extra budget voor de kinderopvang. Dat is een stijging van het Vlaamse budget voor kinderopvang met 17 procent. Nooit eerder kende de kinderopvang een budgettaire uitbreiding van die omvang in één legislatuur.

We investeren in het aanbod van kinderopvang: zo creëren we maar liefst 7.000 extra plaatsen, waarbij we extra aandacht geven aan de grote steden en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Vlaanderen heeft een aanbod voor 1 op 2 kinderen jonger dan drie jaar, terwijl de Europese doelstelling 1 op 3 bedraagt. Alleen door te investeren in capaciteit, kunnen we jonge ouders toelaten om werk en gezin te blijven combineren. Net daarom zorgen we er voor dat onze kinderopvang in Vlaanderen betaalbaar is. Ondertussen is om en bij de driekwart van de plaatsen gebaseerd op het inkomen van de ouders, en dit aandeel neemt alleen maar toe.

Naast de uitbreiding van het aantal plaatsen, maken we ook werk van het verhogen van de onkostenvergoeding voor onthaalouders, 272 extra voltijdse onthaalouders in het werknemersstatuut, een eenmalige premie van 300 euro, hogere lonen, de aanwerving van 264 coaches op de werkvloer of meer personeel.

De uitdagingen zijn groot, maar wij zijn vastberaden om ze aan te pakken en de Vlaamse kinderopvang de nodige middelen en ondersteuning te geven om haar waardevolle maatschappelijke taak ook in de toekomst elke dag waar te maken. De grootste steun en waardering blijft zonder twijfel de oprechte dank en erkenning die je als ouder kan geven wanneer je je kind vanavond oppikt, met een mooi woord van dank voor hun vele inspanningen.

Wouter Beke, Benjamin Dalle en Hilde Crevits (allen CD&V) in 2019.
Wouter Beke, Benjamin Dalle en Hilde Crevits (allen CD&V) in 2019.© Belga

Partner Content