Kinderopvang: Brussels minister Grouwels countert kritiek Franstaligen

(Belga) Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V) reageert verbaasd op de forse kritiek uit Franstalige hoek op de plannen van Vlaanderen om in Vlaamse crèches in Brussel een voorrangsregeling voor Nederlandstalige ouders in te voeren. De CD&V-politica kaatst de bal ook terug en zegt dat de Franstalige Gemeenschap onvoldoende investeert in kinderopvang in Brussel.

Op 28 februari werd in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement een nieuw kinderopvangdecreet goedgekeurd. Dat decreet voorziet voor de Vlaamse crèches in Brussel onder meer een voorrangsregel voor kinderen uit gezinnen waar Nederlands gesproken wordt. Naar het voorbeeld van de Nederlandstalige scholen in Brussel, wordt een voorrangspercentage van 55 procent ingevoerd. De Vlaamse plannen veroorzaakten vrijdag de nodige commotie in de Franstalige gemeenschapscommissie (Cocof). Zo noemde de PS de ingreep ronduit “xenofoob op sociaal vlak” en drong het FDF aan op het opstarten van een belangenconflict om het Vlaamse decreet te blokkeren. Brussels minister Grouwels, die binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd is voor Welzijn, reageert “verbaasd” op die kritiek. Zij verwijst onder meer naar het feit dat Vlaanderen een pak investeert in de kinderopvang in Brussel. Als de Vlaamse Gemeenschap zoveel investeert in de kinderopvang, mag ze volgens Grouwels verwachten dat kinderen van Nederlandstalige ouders er voldoende terechtkunnen. Grouwels benadrukt ook dat de gelijkaardige voorrangsregel die bestaat in het onderwijs recent nog de toets van het Grondwettelijk Hof heeft doorstaan. De CD&V-politica countert de Franstalige kritiek ook met een tegenaanval. Zo meent zij dat de Franse Gemeenschap achterop hinkt op het vlak van kinderopvang in Brussel. “Het wordt dringend tijd dat ze een tand bijsteekt in het belang van de vele duizenden Brusselse kleuters en jongeren. Het kan niet de bedoeling zijn dat de Vlaamse Gemeenschap opdraait voor het feit dat de Franse Gemeenschap op dit ogenblik nog onvoldoende haar (financiële) verantwoordelijkheid opneemt in Brussel”, luidt het. (KAV)

Partner Content