Khattabi geen rechter bij Grondwettelijk Hof, Ecolo mag opnieuw namen voorstellen

Zakia Khatabbi (Ecolo) © Belga

Gewezen Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi heeft ook bij de tweede stemronde de nodige tweederdemeerderheid niet gehaald om voorgedragen te worden als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle (MR) kondigde aan dat er een nieuwe procedure zal worden opgestart.

Bij de tweede geheime stemming was de Senaat compleet na de komst van MR-voorzitter en informateur Georges-Louis Bouchez. Van de 60 aanwezigen stemden er 38 voor Zakia Khattabi en 2 voor Fouad Lahssaini. 20 anderen stemden blanco of ongeldig. Bij de eerste geheime stemming – zonder Bouchez – waren er 37 stemmen voor Khattabi en 1 voor Lahssaini. Het resultaat werd door de Vlaams Belangfractie op applaus onthaald, die door de senaatsvoorzitster Sabine Laruelle tot de orde geroepen werd.

De Senaatsvoorzitster kondigde daarop aan dat een nieuwe procedure zal worden opgestart. Het komt dus aan Ecolo toe om twee nieuwe namen voor te leggen. Dat kunnen dezelfde namen zijn, of nieuwe kandidaten.

De groenen veroordeelden de ‘instrumentalisering’ van de stemming en het gebruik van ‘fake news’ tegen hun kandidate. Ecolo behoudt zijn steun aan Zakia Khattabi. ‘We gaan alles op tafel leggen, maar a priori blijft ze de voorgestelde persoon om deze functie te vervullen’, verklaarde fractieleidster Hélène Ryckmans. ‘Zakia Khattabi blijft aan alle voorwaarden voldoen om de functie uit te oefenen. Ze heeft een parlementaire ervaring van 5 jaar en heeft haar steun aan de democratische waarden bewezen’, aldus Ryckmans, die betreurde wat gebeurd is met iemand ‘die niet uit het milieu komt en een vertegenwoordiger is van de diversiteit in België’.

Khattabi werd door Ecolo voorgedragen om haar partijgenoot Jean-Paul Snappe op te volgen als rechter. Normaal moest de stemming in november plaatsvinden. Toen werd de benoeming uitgesteld om technisch-juridische redenen, maar het was geweten dat de kans klein was dat ze de nodige tweederdemeerderheid van de aanwezigen achter zich zou krijgen omdat naast N-VA en Vlaams Belang ook de liberalen zouden tegenstemmen.

Bij de tweede poging in december besliste senaatsvoorzitster Laruelle om de geheime stemming uit te stellen, omdat die niet in een sereen klimaat kon doorgaan door een lastcampagne van N-VA. Op de sociale media had N-VA-fractieleider Karl Vanlouwe een foto van de politica geplaatst onder de slogan ‘Stop Khattabi’. ‘Geen activiste die juridische beslissingen tegenwerkt in het Grondwettelijk Hof’, luidde de ondertitel van de digitale affiche. Vanlouwe verwees daarmee naar een vermeende tussenkomst van Khattabi in een vliegtuig van Tunis Air in 2013. Ze zou toen de repatriëring van een Tunesiër, die illegaal in ons land verbleef, hebben proberen verhinderen. Uit het antwoord van de toenmalige bevoegde minister bleek dit verhaal niet te kloppen en werd de Ecolo-politica vrijgepleit.

De liberalen hadden intussen laten verstaan hun tegenstem in een onthouding om te zetten om de kersverse MR-voorzitter Bouchez alle kansen te geven als informateur. Maar dan nog was het erg onzeker of Khattabi de nodige twee derden achter zich zou krijgen.

Vrijdag werd er dan eindelijk toch gestemd, maar zowel bij de eerste als bij de tweede geheime stemming haalde ze het niet. Het blijft onduidelijk wie de voordracht van Zakia Khattabi niet heeft gesteund. N-VA en Vlaams Belang zijn goed voor 16 stemmen. Els Ampe (Open VLD) had aangekondigd Khattabi niet te zullen steunen, maar wie de andere drie zijn, blijft gissen. MR, CD&V en Open VLD houden vol dat de fractieleden – op Ampe na – hun steun gegeven hebben.

De hele procedure moet nu worden overgedaan. Ecolo moet opnieuw twee kandidaten voorstellen, die dan opnieuw aan de Senaat worden voorgelegd. Niets belet de partij ervan dezelfde namen opnieuw in te dienen, maar het is de vraag of dat nog zinvol is na de stemming van vrijdag.

Partner Content