Kernkabinet probeert begrotingscontrole af te ronden

(Belga) Het kernkabinet zit woensdag sinds 10.00 uur opnieuw bijeen op een geheime locatie in een poging om de begrotingscontrole voor dit jaar af te ronden. Zoals bekend moeten de topministers van de federale regering op zoek naar 524 miljoen euro om het budget voor dit jaar in overeenstemming met de afspraken met Europa te houden. In regeringskringen valt te horen dat woensdagmorgen alles op tafel lag, maar dat er nog geen grote knopen waren doorgehakt.

Omdat donderdag en vrijdag een Europese top op de agenda staat, zou de regeringstop idealiter woensdagavond of -nacht de begrotingswerkzaamheden voor dit jaar afronden. Strikt genomen moet ons land pas op 21 september aan de Europese Commissie duidelijk maken hoe ze aan de afspraken tegemoet komt – een tekort van 2,5 procent van het bbp voor Entiteit I, 1 procent structurele maatregelen – maar hoe langer men wacht, hoe minder tijd er is voor een bijsturing. Er is geen enkele reden om te talmen, luidt het in regeringskringen. Toch wordt benadrukt dat er nog veel werk op de plank ligt. Elders is men er zelfs niet helemaal van overtuigd dat de landing voor donderdagmorgen een feit zal zijn. In elk geval zullen de werkzaamheden enige tijd stilliggen. Om 18.00 uur brengen de sociale partners immers verslag uit over de vorderingen in het dossier van het statuut arbeiders-bedienden. Een bron oppert de mogelijkheid dat na het afronden van de controle voor 2013, volgende week zou worden voortgewerkt aan de opmaak van de begroting voor 2014. Ook de discussie over de herziening van de bijzondere financieringswet zou binnenkort moeten worden beslecht. De parameters die in de financieringswet voor 2014 worden gehanteerd, hebben immers ook belang bij de begrotingsopmaak. De deadline voor het indienen van de begroting voor 2014 bij de Europese Commissie is 15 oktober. (Belga)

Partner Content