Katholieke Kerk komt met aanspreekpunt voor holebi’s, ook zegening mogelijk

De regenboogvlag, internationaal symbool van de LGBT-gemeenschap

De bisschoppen willen binnen de Vlaamse Katholieke Kerk de pastorale zorg en begeleiding van homoseksuele personen structureel verankeren. Ze richten hiervoor het aanspreekpunt “Homoseksualiteit en geloof” op. Er komt ook een leidraad voor gebedsvieringen om homorelaties te zegenen.

De pastorale aandacht focust onder meer op de homoseksuele personen zelf. “Langs de soms complexe weg om hun geaardheid te erkennen, te aanvaarden en positief te beleven, willen wij hen nabij blijven”, aldus de bisschoppen. Verder is er ook aandacht voor hun gezin en familie, maar ook voor de bredere samenleving en de kerkgemeenschap, “omdat een beter inzicht kan zorgen voor betere integratie”.
Er is al een tijdje meer aandacht voor homoseksuele personen binnen de kerkgemeenschap, maar de Vlaamse bisschoppen willen de pastorale betrokkenheid nu structureel verankeren. Daarom is Willy Bombeek, voormalig woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, benoemd als coördinator. “Bovendien zal elk bisdom iemand aanduiden om dezelfde pastorale aandacht te behartigen in het kader van de diocesane gezinspastoraal”, klinkt het.
Opvallend is dat er ook een leidraad komt voor gebedsdiensten om homoseksuele relaties in te zegenen. “Vaak gebeurde dat al op plaatselijk niveau, maar veel priesters wisten niet hoe ze die vieringen moesten organiseren. Nu is er dus een structuur. Het is volgens mij echt baanbrekend en ongezien in andere landen dat de kerk zich op papier zo openlijk uitspreekt”, aldus Bombeek. “Voor veel holebi’s is het enorm belangrijk dat ze hun liefde voor elkaar kunnen vieren tegenover God, samen met hun familie.”


Over een kerkelijk huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen kan wel niet gesproken worden, onderstreept Bombeek. “Bij een kerkelijk huwelijk is er de traditie man-vrouw met het oog op voortplanting. Maar de katholieke kerk in Vlaanderen was zich bewust van de vraag die er bestond en heeft een gelijkwaardig alternatief gevonden aangepast aan de context.”

Partner Content