Kan ik mijn EV gebruiken als thuisbatterij?

Technisch is het mogelijk om de aandrijfaccu van je elektrische auto te gebruiken als stroombron voor je huishoudapparaten en verwarming.

Dat heet V2H (Vehicle-to-Home) en wordt courant toegepast in Japan. Daar gebruikt men de ChaDeMo-standaard, die laden in twee richtingen mogelijk maakt: van het thuisnet naar de auto en visa versa.

Nog een stapje verder is V2G ofte Vehicle-to-Grid, waarbij de auto rechtstreeks verbonden is met het openbare stroomnet. De batterij van de auto vormt daarbij een essentieel onderdeel van de smart grid – een intelligent, volledig digitaal stroomnet dat er moet voor zorgen dat piekbelastingen vermeden worden.

In Europa wordt echter niet de ChaDeMo-, maar de CCS-norm gehanteerd (Combined Charging System). Het zogenaamde bidirectionele laden is voorlopig nog niet aan de orde, maar zal/kan naar verwachting over enkele jaren werkelijkheid worden. Waarom dat zo lang moet duren? Een kwestie van internationale standaardisatie: het bevoegde orgaan, CHARin, mikt op 2025 voor de uitrol van V2G.

Partner Content