Kamer zal breed debat houden over verplichte vaccinatie en coronapas

Eliane Tillieux (PS) op 16 december 2021

De Kamer zal na het eindejaarsreces een breed debat voeren over de verplichte vaccinatie en de coronapas (CST). Dat heeft Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) aangekondigd.

In meerdere Europese landen komen de verplichte vaccinatie en de invoering van een vaccinatiepas ter tafel als middel om de pandemie, die maar blijft aanhouden, het hoofd te bieden. Dat zijn bijzonder delicate kwesties, die op een serene en genuanceerde manier besproken moeten worden en een groot debat verdienen, stelt Tillieux in een mededeling.

De coronacommissaris heeft over deze vraagstukken een reeks rapporten gevraagd, aan het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, de Hoge Gezondheidsraad en de Federale Commissie ‘Rechten van de Patiënt’. Zodra die rapporten beschikbaar zijn, zal de Kamer een breed debat kunnen organiseren, met de steun van experts en wetenschappers.

‘Een Kamerdebat over fundamentele waarden als de individuele vrijheid en de solidariteit, en de complementariteit ervan als het gaat om de volksgezondheid, is zeker bijzonder zinvol’, aldus de Kamervoorzitster. ‘Dit brede debat moet het mogelijk maken de beste antwoorden aan te reiken op de uitdagingen van morgen, de strijd tegen de pandemie nog op te voeren, onze gezondheidszorg te beschermen én onze manier van samenleven te vrijwaren’.

Partner Content