Kamer neemt reeks maatregelen om asielcrisis te milderen

(Belga) De plenaire Kamer heeft donderdagnacht een Open Vld-wetsvoorstel goedgekeurd met een aantal maatregelen om de asielcrisis het hoofd te bieden. Zo zullen EU-burgers de eerste drie maanden van hun verblijf in ons land voortaan geen OCMW-steun meer kunnen krijgen. Er waren 110 stemmen voor, 10 onthoudingen (Vlaams Belang) en 8 tegenstemmen (Ecolo/Groen!).

Het initiatief kan een oplossing vormen voor de instroom van Roma-zigeuners, waar Gent een tijdje geleden mee werd geconfronteerd. Het wetsvoorstel – van de hand van liberaal Bart Somers – past de OCMW-wet aan om hier komaf mee te maken. De wettekst bepaalt ook dat asielzoekers enkel nog opvang genieten bij de eerste aanvraag. Zelfs wanneer een tweede aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, is er geen opvang meer. Wie over voldoende middelen beschikt (het equivalent van het leefloon), wordt uitgesloten van opvang. Daarnaast wordt de Europese terugkeerrichtlijn omgezet die de termijn om het grondgebied te verlaten, verlengt van 5 naar 30 dagen. De 5 dagen zijn nu te kort en moeilijk afdwingbaar. Na de 30 dagen wordt het bevel wel uitvoerbaar, luidt het. Tot slot pleit de Kamer voor één minister die voortaan niet alleen bevoegd is voor asiel en migratie, maar ook voor hun opvang. Momenteel is staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) bevoegd voor Asiel en Migratie en zijn PS-collega van Maatschappelijke Integratie Philippe Courard voor de opvang van asielzoekers. (FEM)

Partner Content