Kamer keurt voorlopige twaalfden voor maanden juli-oktober goed

Servais Verherstraeten (CD&V)

De Kamer heeft donderdagavond het wetsontwerp tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september, en oktober goedgekeurd. Het ontwerp werd aangenomen met 126 stemmen tegen 2 bij 16 onthoudingen.

De tekst werd in de namiddag nog in commissie geamendeerd zodat het federaal zorgpersoneel zicht kan krijgen op een zorgpremie van 300 euro en er meer middelen gaan naar de geestelijke gezondheidszorg.

Omdat er sinds de val van de regering-Michel geen begroting meer gestemd werd, moet de regering werken met ‘voorlopige twaalfden’ om de nodige uitgaven te kunnen doen, zoals de sociale uitkeringen of het loon van de federale ambtenaren. De huidige wet loopt tot eind juni, dus het wetsontwerp voor het systeem nog eens vier maanden te kunnen toepassen moest tijdens deze plenaire zitting gestemd worden, aangezien de volgende plenaire zitting pas op 2 juli voorzien was.

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten was tijdens het plenair debat erg scherp voor de amendementen die eerder op de dag in commissie werd goedgekeurd. ‘Inhoudelijk heb ik geen bezwaar, maar de methode is onwettelijk’, haalde hij uit. ‘Dat had in de superkern moeten gebeuren, maar daar zwegen jullie’, verweet hij SP.A en PS.

Bovendien is het volgens hem weinig zinvol om extra geld te voorzien voor de geestelijke gezondheidszorg. Hij verwees naar het voorstel van resolutie van zijn partijgenote Els Van Hoof die pleit voor een hervorming van het systeem van geestelijke gezondheidszorg. Dat kan niet per wet, maar moet via conventies binnen het Riziv gebeuren.

Volgens Van Hoof kunnen de huidige middelen immers niet opgebruikt worden. Van de 22,5 miljoen euro is amper 500.000 euro benut, aldus nog de CD&V’ster.

De amendementen van de SP.A en PS kregen de steun van de groenen, PVDA en Vlaams Belang. Regeringspartijen MR, Open VLD en CD&V onthielden zich, net zoals N-VA.

Partner Content