Kamer keurt reeks Defensie-maatregelen goed

(Archiefbeeld) Minister Ludivine Dedonder van Defensie (rechts)

De plenaire Kamer heeft donderdagnacht haar fiat gegeven voor een pakket maatregelen op het vlak van Defensie. Een aantal van de teksten kreeg ook steun van de oppositie.

Een van de teksten zorgt ervoor dat militairen die deelnemen aan operaties die een hoog risico inhouden, niet langer een erg hoge premie moeten betalen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Het ontwerp voorziet in de wettelijke basis voor een aangepaste regeling waarbij Defensie en Assuralia een overeenkomst kunnen sluiten over de verdeling van de dekking van het risico van het overlijden van een militair.

Een andere tekst schaft het getuigschrift van het basisonderwijs af als voorwaarde voor een kandidaat-militair. Dat is volgens minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) immers een administratieve formaliteit zonder meerwaarde. De verwachte competenties van een kandidaat worden voldoende getest aan de hand van de voorziene selectieproeven, redeneert de minister.
Ook andere teksten die wijzigingen aanbrengen aan het statuut van militairen werden goedgekeurd.

Partner Content