Kamer gaat over tot de orde van de dag

Als gevolg van de alarmbelprocedure stonden de B-H-V-wetsvoorstellen niet op de agenda.

De plenaire Kamer werkte donderdagnamiddag de normale agenda af. Dat gebeurde nadat Kamervoorzitter Patrick Dewael officieel had aangekondigd dat drie vierde van de leden van de Franstalige taalgroep de alarmbelprocedure heeft ingezet.

Door die procedure kunnen de Vlaamse fracties de wetsvoorstellen over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde niet op de agenda zetten en er bijgevolg niet over stemmen.

Dewael ging daarop over tot de behandeling van de andere agendapunten.

Bij het begin van de Kamerzitting hekelde Dewael de actie die Vlaams Belang vorige week donderdag in het parlementair halfrond voerde.

Kamer misbruikt om actie te voeren

Uit protest tegen het schrappen van de zitting toen zongen Kamerleden van Vlaams Belang luidkeels de Vlaamse Leeuw, tot ontzetting van de Franstaligen.

Volgens Dewael hebben de fractieleden van het Vlaams Belang ‘deze plaats, die symbool staat voor onze democratie’ misbruikt om actie te voeren.

‘Ik keur dat ten stelligste af. Het parlement is juist de plaats waar mensen met verschillende politieke overtuigingen op een vreedzame manier met elkaar in discussie treden en geen plaats die door een bepaalde groep kan en mag worden
veroverd. Dat is de kern van de democratie’, aldus de Kamervoorzitter.

Partner Content