Kamer breidt neutrale zone rond Paleis der Natie uit

(Belga) De Kamer heeft donderdag een wetsontwerp goedgekeurd dat de neutrale zone uitbreidt tot de verschillende parlementen in Brussel. In die zone zijn samenscholingen en individuele manifestaties verboden. De groenen onthielden zich bij de stemming.

Het gaat om een wetsvoorstel van N-VA-senator Danny Pieters (N-VA) dat eind januari al het fiat kreeg van de Hoge Vergadering. Het breidt de neutrale zone rond het federale parlement uit tot het parlement van de Franse gemeenschap, het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers en het recent door de Kamer aangekochte Forumgebouw. Het Troonplein, tussen het koninklijk paleis en de Regentlaan, ligt voortaan niet meer in de neutrale zone. De neutrale zone werd vastgelegd door de wet van 1954 “tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten”, die ook een verbod oplegde om de parlementaire werkzaamheden te verstoren of zonder wettige reden de lokalen van het parlement te betreden. Aangezien de wet uit 1954 stamt, werd toen enkel rekening gehouden met het federale parlement. Toevallig ligt het Vlaams parlement in de zone, maar dat is niet het geval voor de andere instellingen en gebouwen. (KAV)

Partner Content