Opinie

Sanne Doms (Jongsocialisten)

Jongsocialisten: ‘Haal het gebruik van cannabis uit de taboesfeer’

Sanne Doms (Jongsocialisten) Voorzitter Jongsocialisten

Maak cannabis legaal en er kan controle op komen. Regelgeving zal duidelijkheid verschaffen omtrent het wat en hoe. Laten we er voor zorgen dat de werkelijke toestand beter kan opgevolgd worden en ontneem criminele netwerken hun bestaansreden. Wie vandaag de dag weigert het debat over de legalisering van cannabis aan te gaan, denkt vooral aan de eigen politieke belangen, niet aan de gezondheid van de duizenden jongeren die het vandaag recreatief gebruiken.

Mag je een jointje roken ja of nee? Zo nu en dan laait de discussie laait terug op. Al is dat al lang niet meer de vraag. Het antwoord daarop is namelijk al jaren ‘ja, maar zorg dat we het niet zien’. Een onduidelijke boodschap, want tegelijk mag je een joint roken en kan je gestraft worden voor het te kopen of bezitten van cannabis. Jongsocialisten pleit voor legaal gebruik in combinatie met duidelijke regelgeving en een goede informatie- en preventie campagne.

Laat ons eerlijk zijn, het decriminaliseren van cannabis is niet hetzelfde als het aanmoedigen van het gebruik er van. Integendeel, dit geeft de overheid juist meer kans om het gebruik, de verkoop en de kwaliteit te controleren. Drie zaken die we absoluut nodig hebben om op een goede manier om te gaan met cannabis.

Wanneer de overheid licenties voor verkoop van cannabis zou uitgeven en de zuiverheid zou controleren, vermijdt men de gevaarlijke mengeling van ingrediënten die vaak in cannabis voorkomt. Dit zou niet enkel bijdragen tot een verlaging van de gezondheidsproblemen die eruit voortvloeien, maar zou bovendien de verkoop van cannabis meteen uit handen nemen van criminele netwerken.

Een belangrijke maatregel die in combinatie hiermee moet worden uitgevoerd is het opstellen van een ontradingscampagne op maat van doelgroepen over het gebruik en de gevolgen van het roken van cannabis, net zoals dit ook noodzakelijk is voor tabak en alcohol. Uit een recente studie bleek namelijk dat jongeren het gebruik en de aanwezigheid van soft drugs in hun omgeving helemaal fout inschatten. De geheimdoening hieromtrent , die nu leidt tot illusionaire ideeën over gebruik zowel bij jongeren als ouderen, zou in grote mate afnemen bij legalisering en via de nodige sensibilisering en informatiecampagne zou er een meer waarheidsgetrouw beeld in de maatschappij komen.

Het staat natuurlijk buiten kijf dat er daarnaast nood is aan duidelijke regelgeving waarin o.a. de aankoopplaats, het maximum gebruik, een minimum leeftijd van 16 jaar en een absoluut rijverbod na gebruik worden bepaald. Het legaliseren van cannabis maakt die regelgeving net mogelijk. Uit wetgeving in andere landen leren we ook dat repressie niet werkt en dat legalisering het gebruik niet zal doen stijgen; wel zal er verstandiger kunnen worden om gegaan met het gebruik en de sociale controle zal stijgen.

Partner Content