Het SALK plan, voorgesteld door Vlaams Minister-president Kris Peeters (CD&V), is de druppel die ons ertoe heeft aangezet zelf in de pen te kruipen. Jongeren worden in het plan enkel voorgesteld als deel van een probleem, terwijl ze net de oplossing zijn.

We leven in een wereld die het laatste decennium drastisch veranderd is. De maatschappij evolueerde nooit eerder zo snel. Het is naïef om te geloven dat de bestaande oplossingen niet mee moeten evolueren. FORD Genk is een mooi voorbeeld van hoe we koppig bleven ontkennen dat de systemen die vroeger succesvol waren, hun houdbaarheidsdatum overschreden hadden. De economische realiteit heeft ons ingehaald alvorens we het verlies konden opvangen. Wij vrezen dat het SALK plan hetzelfde lot beschoren is. Het SALK plan goochelt met een oude trukendoos in plaats van in te zetten op nieuwe opportuniteiten.

Het is net de crisis die het falen van bestaande structuren en systemen blootlegt. Meer dan ooit moet er efficiënt en snel gewerkt worden, uitdagingen worden groter en budgetten kleiner. De echte uitdaging bestaat erin bestaande structuren, systemen en werkwijzen fundamenteel te hervormen om ons voor te bereiden op toekomstige veranderingen. Dit geldt voor iedereen en op alle niveaus; van de bakker die actief moet zijn op sociale media, de student die levenslang leert, tot overheden die zich radicaal in vraag moeten stellen om efficiënter en beter op uitdagingen in te spelen.

En het is dringend , mensen! De luxe om rustig de tijd te nemen verdwenen. Het gevolg hiervan manifesteert zich in de huidige problematiek: de besluitvorming holt de realiteit achterna en is vaak niet meer dan steekvlampolitiek. Zie bijvoorbeeld de hervorming die het onderwijs dringend nodig heeft, en toch op de lange baan wordt geschoven tot 2016. Die tijd is er gewoon niet meer.

Tijd hebben we dus niet op overschot, maar we hebben iets anders van waarde: jongeren. Deze Y-generatie jongeren is opgegroeid in een snel veranderende maatschappij. Het zit in hun DNA om alles in vraag te stellen en vanaf nul te beginnen. Ze zijn nog niet bevooroordeeld omdat ze niet in bestaande systemen zijn ingewerkt. Benut deze unieke en frisse kijk. Bundel de nieuwe invalshoeken met de ervaring en lessen van vorige generaties en men heeft een succesrijk recept.

Er is een groot potentieel bij jongeren maar we moeten hen voldoende betrekken in het debat. Geef hen een oprecht gevoel dat hun inbreng meteelt. Wakker hun zelfstandigheid aan in plaats van hen in een voorbijgestreefd systeem te forceren en hun creativiteit te ontmoedigen. Laat hen zelf uitzoeken hoe ze hun capaciteiten optimaal kunnen benutten om een meerwaarde te creëren voor zichzelf en de maatschappij. En vooral: doe het met een sense of urgency! Voor je dertigste word je momenteel enkel verwacht mee in de pas te lopen.

Als deze jongeren zich niet waardevol voelen, zoeken high potentials oorden op waar ze wel gewaardeerd worden en hun capaciteiten ten volle kunnen ontplooien. Zo creëeren we een extra probleem, want zo gaan zowel hun direct potentieel als hun lokale invloed en verankering verloren.

Het is niet toevallig dat Google, Apple, Facebook, Paypal, Twitspark en andere succesvolle bedrijven van de laatste decennia zijn opgericht door 'twentysomethings'. Dit is ook niet toevallig de generatie waarvan de Rode Duivels weer mee doen met de wereldtop. Als we eenzelfde 'empowerment' en steun geven aan de hele generatie, dan kan deze niet alleen Limburg, maar ons hele land op sleeptouw nemen.

Toon Carpentier en Gilbert Nijs zijn medeoprichters van HATCH, een onafhankelijke organisatie (lees: een community) vóór en dóór jongeren die interesse hebben in ondernemen of er al mee bezig zijn

Het SALK plan, voorgesteld door Vlaams Minister-president Kris Peeters (CD&V), is de druppel die ons ertoe heeft aangezet zelf in de pen te kruipen. Jongeren worden in het plan enkel voorgesteld als deel van een probleem, terwijl ze net de oplossing zijn. We leven in een wereld die het laatste decennium drastisch veranderd is. De maatschappij evolueerde nooit eerder zo snel. Het is naïef om te geloven dat de bestaande oplossingen niet mee moeten evolueren. FORD Genk is een mooi voorbeeld van hoe we koppig bleven ontkennen dat de systemen die vroeger succesvol waren, hun houdbaarheidsdatum overschreden hadden. De economische realiteit heeft ons ingehaald alvorens we het verlies konden opvangen. Wij vrezen dat het SALK plan hetzelfde lot beschoren is. Het SALK plan goochelt met een oude trukendoos in plaats van in te zetten op nieuwe opportuniteiten. Het is net de crisis die het falen van bestaande structuren en systemen blootlegt. Meer dan ooit moet er efficiënt en snel gewerkt worden, uitdagingen worden groter en budgetten kleiner. De echte uitdaging bestaat erin bestaande structuren, systemen en werkwijzen fundamenteel te hervormen om ons voor te bereiden op toekomstige veranderingen. Dit geldt voor iedereen en op alle niveaus; van de bakker die actief moet zijn op sociale media, de student die levenslang leert, tot overheden die zich radicaal in vraag moeten stellen om efficiënter en beter op uitdagingen in te spelen. En het is dringend , mensen! De luxe om rustig de tijd te nemen verdwenen. Het gevolg hiervan manifesteert zich in de huidige problematiek: de besluitvorming holt de realiteit achterna en is vaak niet meer dan steekvlampolitiek. Zie bijvoorbeeld de hervorming die het onderwijs dringend nodig heeft, en toch op de lange baan wordt geschoven tot 2016. Die tijd is er gewoon niet meer. Tijd hebben we dus niet op overschot, maar we hebben iets anders van waarde: jongeren. Deze Y-generatie jongeren is opgegroeid in een snel veranderende maatschappij. Het zit in hun DNA om alles in vraag te stellen en vanaf nul te beginnen. Ze zijn nog niet bevooroordeeld omdat ze niet in bestaande systemen zijn ingewerkt. Benut deze unieke en frisse kijk. Bundel de nieuwe invalshoeken met de ervaring en lessen van vorige generaties en men heeft een succesrijk recept. Er is een groot potentieel bij jongeren maar we moeten hen voldoende betrekken in het debat. Geef hen een oprecht gevoel dat hun inbreng meteelt. Wakker hun zelfstandigheid aan in plaats van hen in een voorbijgestreefd systeem te forceren en hun creativiteit te ontmoedigen. Laat hen zelf uitzoeken hoe ze hun capaciteiten optimaal kunnen benutten om een meerwaarde te creëren voor zichzelf en de maatschappij. En vooral: doe het met een sense of urgency! Voor je dertigste word je momenteel enkel verwacht mee in de pas te lopen. Als deze jongeren zich niet waardevol voelen, zoeken high potentials oorden op waar ze wel gewaardeerd worden en hun capaciteiten ten volle kunnen ontplooien. Zo creëeren we een extra probleem, want zo gaan zowel hun direct potentieel als hun lokale invloed en verankering verloren. Het is niet toevallig dat Google, Apple, Facebook, Paypal, Twitspark en andere succesvolle bedrijven van de laatste decennia zijn opgericht door 'twentysomethings'. Dit is ook niet toevallig de generatie waarvan de Rode Duivels weer mee doen met de wereldtop. Als we eenzelfde 'empowerment' en steun geven aan de hele generatie, dan kan deze niet alleen Limburg, maar ons hele land op sleeptouw nemen. Toon Carpentier en Gilbert Nijs zijn medeoprichters van HATCH, een onafhankelijke organisatie (lees: een community) vóór en dóór jongeren die interesse hebben in ondernemen of er al mee bezig zijn