Opinie

Lies Corneillie (Groen)

‘Jong Geweld: Is de mening van jongeren ook gewild één jaar nà de verkiezingen?’

Lies Corneillie (Groen) Schepen van Wonen in Leuven

‘Jan Peumans, wanneer gooi je de deuren van het parlement nog eens wagenwijd om te luisteren naar jongeren?’, vraagt Lies Corneillie in deze bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be.

‘Jong Geweld: Is de mening van jongeren ook gewild één jaar nà de verkiezingen?’

Een jaar geleden is het, die ‘Moeder Aller Verkiezingen’. Ik blik met een zeer goed gevoel terug op die campagne, als opvolger op de Vlaams lijst voor Groen in Vlaams-Brabant. Wat me vooral bijblijft zijn alle ontmoetingen en discussies met jongeren: online, op schooldebatten en in het Vlaams Parlement. Herinner je je de jongeren die zich engageerden voor ‘De Schoonmoeder Aller Verkiezingen’ en ‘Helden van Later‘? Deze twee participatietrajecten kenden een climax op 30 april 2014. Onder de noemer JongGewild veroverden honderden jongeren het Vlaams Parlement met straffe standpunten en inspirerende ideeën. Dat alles ook nog eens live op de tv en trending op sociale media. Alle partijen waren laaiend enthousiast.

Ik stelde diezelfde dag nog voor om Jong Gewild niet enkel een maand voor de verkiezingen te organiseren, maar jaarlijks. Jan Peumans, wanneer gooi je de deuren van het parlement nog eens wagenwijd open? Laat het Vlaams Parlement vandaag opnieuw vollopen, laat jongeren aan het woord om de balans op te maken van het huidige beleid van de regeringen.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Ik maakte intussen zelf even de balans op op basis van enkele strijdpunten die jongeren hoog op de agenda plaatsten: werk, gelijke kansen en duurzaamheid.

“Wij willen werken. Wij willen jobs.” klonk het eensgezind. Sommigen van hen moesten nog aan de werkzoektocht beginnen, anderen kenden jammer genoeg het klappen van de zweep. “Onze excuses, we hebben u niet weerhouden voor een verder gesprek. We zoeken iemand met meer ervaring.”

‘De regering doet uitschijnen dat jonge werklozen onvoldoende inspanningen leveren om een job te zoeken. Dat is natuurlijk een waanvoorstelling van de realiteit.’

Het aantal werkloze jongeren groeide de voorbije 5 jaar met 15.000. Deze jongeren willen werk, tonen wat ze waard zijn, zich nuttig maken. Achter dat getal schuilt een grote dosis talent en enthousiasme. De regering doet uitschijnen dat jonge werklozen onvoldoende inspanningen leveren om een job te zoeken. Dat is natuurlijk een waanvoorstelling van de realiteit. Wie werkloos is, moet permanent aantonen dat hij of zij een job zoekt. Wie niet zoekt of een passende job weigert, krijgt geen uitkering. Wie beroep doet op een inschakelingsuitkering, heeft dan ook geen nood aan een straf, maar wel aan perspectief op een job. Door de inschakelingsuitkering te beperken in de tijd of af te schaffen, lopen deze jongeren een hoog risico op armoede. Op hun eigen benen staan, blijft voor hen iets om van te dromen.

De overgang van het thema werk naar gelijke kansen? Da’s eenvoudig. Denk maar aan de 22-jarige Fatimah Al Hilou, één van de ‘schoondochters’ die ook in Reyers Laat mocht vertellen dat gelijke kansen nog veel te vaak een fabeltje zijn. Op school, op zoek naar een job of een huurwoning… Jongeren met een niet-Belgische achternaam of een hoofddoek botsen nog erg vaak op een gesloten deur. Praktijktests zullen -spijtig genoeg- de enige doeltreffende manier zijn om op korte tijd discriminatie aan te pakken.

Armoede

Tijdens Jong Gewild bracht ook Nozizwe Dube, intussen voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, een vurig pleidooi voor gelijke kansen: “geen kind kiest ervoor om in armoede op te groeien”. Hoog tijd voor structurele en doortastende maatregelen om armoede te bestrijden. Het actieplan van Liesbeth Homans bevat wat flankerende maatregelen, maar het zijn de socio-economische keuzes van de regeringen die gezinnen uit de armoede moeten helpen. Minister Homans zal als minister van armoedebestrijding haar collega’s binnen de Vlaamse regering en haar partijgenoten op het federale niveau op het juiste spoor moeten zetten: kindergeld differentiëren, uitkeringen optrekken tot de armoedegrens, … Vergeet ook niet dat mevrouw Homans met haar bevoegdheid Wonen zelf cruciale sleutels in handen heeft om armoede te bestrijden.

‘Ik hoop dat alle studerende jongeren het er beter van afbrengen tijdens hun examens, dan deze Vlaamse en federale regering.’

Tot slot hoop ik dat alle studerende jongeren het er beter van afbrengen tijdens hun examens, dan deze Vlaamse en federale regering. Op vlak van duurzaamheid zijn ze faliekant gebuisd. Kernuitstap? Uitgesteld. Investeringen in natuur? Gehalveerd. Klimaatfonds? Haast onbestaand. Terwijl het anders kan: investeer in hernieuwbare energie, energiezuinige woningen en groene jobs. Ook de verbreding van de Ring, Oosterweel en Uplace zijn pronkstukken van het anti-klimaatbeleid van de Vlaamse regering.

Het parcours van de huidige regeringen kan mij alleszins nog niet overtuigen. Maar eigenlijk wil ik liever nog weten wat jongeren zélf denken. Want Jong Gewild was ook doorspekt van de oproepen om jongeren ernstig te nemen en naar hen te luisteren, zoals de oproep naar stemrecht vanaf 16. Eén maand voor de verkiezingen was er over partijgrenzen heen lof voor de ideeën en de kritische stem van jongeren. Durven we het dan aan om één jaar na de verkiezingen opnieuw het debat aan te gaan met jongeren, hun organisaties en de Vlaamse Jeugdraad?

Partner Content