Jo Vandeurzen: ‘Activiteiten Bulgaars zorgbedrijf moeten eindigen’

Jo Vandeurzen © Belga

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) noemt de activiteiten van het Bulgaarse Seniorcare24 onvaanvaardbaar. Kris Peeters bekijkt met Bulgaarse overheid hoe ingegrepen kan worden.

‘Ik heb federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gecontacteerd en we zijn het erover eens dat we onze acties moeten opdrijven om een einde te maken aan deze activiteiten.’ Kris Peeters heeft ondertussen gesprekken lopen met de Bulgaarse overheid.

Knack en Telefacts deden onderzoek naar SeniorCare24, dat de klok rond zorg aanbiedt voor ouderen die liever niet naar een rusthuis trekken. Achter de website blijkt een Bulgaarse organisatie te zitten, die Bulgaarse dames inzet. De klant betaalt daarvoor gemiddeld 2.500 euro per maand, maar de onopgeleide verzorgsters krijgen maar zo’n 400 euro.

‘Het gaat om een organisatie met duidelijk malafide intenties’, reageerde Vandeurzen woensdag in het Vlaams parlement.

Boetes

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kreeg de afgelopen jaren geen klachten over de kwaliteit van de zorg, stelt woordvoerder Joris Moonens . De Zorginspectie stelde in 2011 wel vast dat de medewerkers van SeniorCare24 niet voldeden aan de kwalificatievereisten uit het Zorg- en Bijstandsdecreet. Omdat SeniorCare24 zich niet in regel stelde, kreeg het moederbedrijf Bauring een administratieve boete opgelegd. Hetzelfde verhaal bij een nieuwe inspectie in 2013. De boete die toen werd opgelegd, moet nog altijd geïnd worden.

Minister Vandeurzen is gedetailleerder: het bedrijf werd ‘de afgelopen jaren verschillende keren geïnspecteerd (in 2011, 2013 en 2015) en beboet. Na 2 aangetekende zendingen heeft het agentschap in april 2018 de opdracht gegeven een juridische procedure te starten’.

Voor de minister zouden de huidige activiteiten idealiter stopgezet moeten worden en zou de verderzetting van dezelfde activiteiten in nieuwe bedrijven verhinderd moeten kunnen worden. Vandeurzen wijst erop dat de betrokken inspecties al gecoördineerd opgetreden hebben. ‘We hebben met minister Peeters en Muyters afgesproken samen te zitten met onze diensten om een gezamenlijke strategie te verzekeren. Met de verschillende beleidsdomeinen zal dus in een gezamenlijke aanpak worden afgestemd. Overleg hierover wordt spoedig gepland’, aldus de Vlaamse minister.

‘De bewering dat mensen zich wenden tot dergelijke organisaties omdat er geen betaalbare alternatieven zijn, is kort door de bocht. Deze legislatuur is bijkomend 218 miljoen euro geïnvesteerd in thuis- en ouderenzorg en is er ingezet op extra maatregelen die inspelen op betaalbaarheid van zorg via de Vlaamse Sociale Bescherming’, verduidelijkt Jo Vandeurzen.

Partner Content