Jean-Denis Lejeune schrijft Michelle Martin een brief vol vragen

(Belga) Jean-Denis Lejeune, vader van Julie, heeft Michelle Martin een handgeschreven brief gestuurd waarin hij de ex-vrouw van Marc Dutroux vraagt naar de omstandigheden waarin zijn dochter om het leven is gekomen. De brief staat integraal in Paris Match, daags nadat Martin vervroegd is vrijgekomen uit de gevangenis van Berkendael.

In het schrijven heeft Lejeune het over een lijden “dat voor de eeuwigheid blijft duren, dat je verslindt als een kanker, je langzaamaan fataal wordt, dat je tot wanhoop drijft, tot je nergens nog in gelooft”. Lejeune verduidelijkt ook dat hij geweigerd heeft mee te werken aan de bemiddelingspoging die Martin gevraagd had. De vader van Julie wil naar eigen zeggen vermijden een vraag om vergiffenis te moeten aanhoren. Voorts eist Lejeune doorheen de brief verduidelijking over de menselijke natuur van degene die een rol speelde in de ontvoering van kinderen. Hij wil weten hoe en waarom net zij ontvoerd zijn en wat er gebeurd is tijdens hun opsluiting. Vooral ook het gebrek aan reactie van Martin terwijl Dutroux in de gevangenis zat en de meisjes zonder eten of drinken opgesloten zaten, roept bij hem onnoemlijk veel vragen op. “Wat er ook gebeurt, weet dat u nooit mijn vergiffenis zal krijgen, omdat u verantwoordelijk bent voor het allerergste”, besluit Lejeune. (DTM)

Partner Content