Jambon zet in op activering vrouwen allochtone afkomst: ‘Kijken welke barrières we moeten wegnemen’ (video)

Hilde Crevits, Jan Jambon en Bart Somers © Belga Image

De Vlaamse regering wil meer vrouwen met een migratieachtergrond aan het werk krijgen. Dat maakt deel uit van het plan dat de regering vrijdag lanceerde om 120.000 extra Vlamingen aan de slag te krijgen. ‘Vandaag wordt die groep nog een beetje links gelaten,’ zegt minister-president Jan Jambon (N-VA) aan Knack, ‘dus we gaan daar nu samen met de VDAB op inzetten.’

De regering wil ook extra arbeidskrachten vinden in de groep van leefloners, kortgeschoolden en langdurig zieken. Maar ‘bijzondere aandacht’ gaat naar vrouwen met allochtone roots.

‘Mensen die uit een cultuur komen waar het niet normaal is dat vrouwen werken: daar moeten we een heel gezin overtuigen,’ zei Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) aan Knack over deze nieuwe doelgroep in het activeringsbeleid.

Duizenden, duizenden vacatures

Op haar allereerste grote persconferentie in het statige Errerahuis ondertekende de Vlaamse regering vandaag samen met de sociale partners de engagementsverklaring om 120.000 extra Vlamingen aan de slag te krijgen. De regering-Jambon wil de werkzaamheidsgraad optrekken van 75,2 naar 80 procent.

‘De arbeidsmarkt staat in brand,’ zei Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. ‘Onze bedrijven hebben vandaag duizenden en duizenden vacatures die niet ingevuld worden.’

De zogenaamde ‘Strategie 120.000’ van de regering-Jambon richt zich in het bijzonder tot de niet-werkzoekenden: die groep is groter dan de werkzoekenden en ‘we willen de vijver waarin we kunnen vissen, vergroten,’ klinkt het. Een belangrijke doelgroep in deze strategie zijn vrouwen met een migratieachtergrond.

Barrières wegnemen

Laaggeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond en nieuwkomers zijn bijzonder weinig aanwezig op de Vlaamse arbeidsmarkt, berekende de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in 2018: slechts één op de drie (35 procent) vrouwen buiten de EU is aan het werk. Daarmee scoort Vlaanderen zeer slecht in vergelijking met andere Europese regio’s.

Deze dames zitten ook niet in de statistieken: ruim de helft (57 procent) staat niet ingeschreven bij de VDAB. Minister-president Jan Jambon: ‘Huisvrouwen van allochtone afkomst, tot wier cultuur behoort om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten: daar willen we bekijken welke barrièrres we moeten wegnemen om hen geactiveerd te krijgen.’

Anders dan schoolverlaters of ouderen zijn deze vrouwen als doelgroep voor de Vlaamse overheid vrij nieuw. Er zijn ook weinig cijfers en data over deze groep inactieven. De Vlaamse Commissie Diversiteit stuurde er twee jaar geleden op aan om een beter zicht te krijgen op de samenstelling van deze groep, ondermeer inzake afkomst, verblijfsduur en generaties. Zonder een degelijke monitoring en up-to-date cijfers kan geen activeringsbeleid gevoerd worden, klonk het.

Lees verder onder de video

‘Verbinding vinden met de dames’

Ingrid Lieten, voormalig Vlaams SP.A-minister en inmiddels directeur van Verso, de koepelorganisatie van de Vlaamse social profit, ondertekende mee het groeipact van de regering en richt zich als werkgever pecifiek tot de groep laagopgeleide, allochtone vrouwen.

‘Van heel veel zorg- en welzijnsinstellingen gaat een uitnodiging naar deze vrouwen, met de boodschap: je zorgt al privé voor je gezin of voor je ouders, kom dat ook professioneel doen. Dat is de uitdaging waar we voor staan: om verbinding te vinden met die dames.’

‘Heel veel Fatima’s werken al,’ zo verwoordt Lieten het, ‘maar we moeten ons specifiek verder richten tot die vrouwen die denken dat werk niet voor hen is weggelegd.’ Vaak zijn het zeer praktische hindernissen die de drempel naar werk nog hoger maken: er is een taalbarrière, een te laag opleidingsniveau of een gebrek aan betaalbare en flexibele kinderopvang.

Minister Crevits verwijst naar de erkenning van beroepscompetenties, waardoor moeders bijvoorbeeld aan de slag kunnen als kinderbegeleider van baby’s, peuters en schoolgaande kinderen. Ook de social profit rekent op het ‘al doende’ leren, zegt Lieten: ‘Het moet laagdrempelig zijn. We moeten ze zo snel mogelijk op de werkvloer krijgen om daar de skills te leren.’

Moskeeverenigingen

Minister Hilde Crevits werkt een aantal pistes uit om deze vrouwen te bereiken: ‘Je kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er bij Kind en Gezin een ankerpunt van de VDAB aanwezig is, om de dames aan te spreken over het feit dat we veel mannen én vrouwen nodig hebben op de arbeidsmarkt.’

Het zal erop aankomen de dames direct en persoonlijk aan te spreken – en eerst ook het vertrouwen te winnen. Ingrid Lieten: ‘We moeten naar hen toe gaan. We moeten langs vrouwenverenigingen en moskeeverenigingen, en met die vrouwen in dialoog gaan.’

‘Ook man, moeder en schoonmoeder overtuigen’

De Vlaamse regering noemt het ook uitdrukkelijk een kwestie van emancipatie: ‘Mijn mama was de eerste getrouwde schooljuffrouw met een baby, die mocht blijven werken op school,’ vertelt minister Crevits: ‘Dus bij ons was het vroeger ook zo. We moeten mensen die uit andere culturen komen overtuigen van het emancipatorische van gaan werken.’

Dat betekent ook dat er een omslag moet komen in de hele gezinscultuur, daar waar momenteel enkel de man de kostwinner is, zegt Ingrid Lieten: ‘Die vrouwen moeten in eerste instantie zelf overtuigd worden, maar ze zullen ook hun man, hun moeder en hun schoonmoeder moeten overtuigen.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content