‘Ja, er wordt al jaren bespaard op cultuur. Maar dat gebeurt toch in alle sectoren?’

Sven Gatz en Bert Anciaux © Kaat Pype
Walter Pauli

Vijf jaar na Bert Anciaux is Sven Gatz de nieuwe minister van Cultuur. Ooit was hij Anciauxs rechterhand, of zoals hij het zelf zegt: zijn ‘schildknaap’. Als SP.A-fractieleider in de Senaat voert Anciaux vandaag oppositie tegen de ‘rechtse’ coalities waarvan Gatz deel uitmaakt. Maar ze blijven hoffelijk, en in deze tijden is dat al een primeur. Anciaux: ‘Iemand noemde Gatz “de vijfde N-VA”-minister’. Ik zei hem dat dit absoluut niet waar is.’ Gatz: ‘Voor de verhoging van het cultuurbudget mag Vlaanderen je erkentelijk zijn, Bert.’

Minister Gatz, uw beleidsnota is vrij voorzichtig opgesteld. U lijkt in deze eerste maanden vooral het conflict te willen vermijden.

Sven Gatz: Daar is toch niets mis mee? Ik heb geen wilde plannen. Ik het is voorlopig nog onzeker of ik de financiële middelen heb om ze te kunnen uitvoeren. Nogmaals, mocht ik zelf het Vlaamse regeerakkoord meeonderhandeld hebben, dan zou de algemene inlevering geen 7,5 procent zijn, maar 5 procent. Dat zou een correcte inschatting zijn van mijn politieke gewicht, denk ik. Maar wezenlijk zou dat weinig veranderd hebben.

Pardon? Dat is toch één derde minder inleveren?

Gatz:(gepikeerd) Dat is een puur cijfermatige redenering. Politiek houdt het geen steek. Denkt u echt dat één actor in de culturele sector minder luid geroepen zou hebben als ik had aangekondigd dat de besparingen ‘maar’ 5 procent zouden bedragen?

Bert Anciaux: In De Morgen zei Sven Gatz dat ik eigenlijk verantwoordelijk ben voor de zware inleveringen die hij de cultuursector moet opleggen. Het is het ‘perverse gevolg’ van het ‘genereuze beleid’ van Anciaux. Dat zou volgens hem toch ontspoord zijn tot een ‘overaanbod’.

Mag ik een paar zaken in een juist perspectief plaatsen? Veel mensen in de media en de politiek denken dat ik voortdurend met geld zat te smijten. Oké, we zijn van 220 naar 470 miljoen gegaan…

Dat is meer dan een verdubbeling van het budget voor cultuur.

Anciaux: Dat weet ik maar al te goed. Er wordt ook altijd aan toegevoegd: ‘En dat komt door de economische groei.’ Maar de gemiddelde groei was toen ongeveer drie procent per jaar. Dat zou betekenen dat tussen 1999 en 2009 – mijn eerste en mijn laatste jaar als cultuurminister – een stijging van ongeveer 30 procent redelijk zou zijn geweest. (trots) Wel, mijn budget steeg met 120 procent. Omdat ik ervoor gevochten heb.

Gatz: Voor de verhoging van het cultuurbudget mag Vlaanderen je erkentelijk zijn, Bert. Jij hebt daar hard voor gevochten. Maar vandaag werken we met een regeerakkoord dat het budget weer op orde wil krijgen.

Anciaux: Nu lijkt het alsof cultuur luxe is. Dat is het niet! Waar gaat deze regering nog besparen? Tijdens de vorige regeerperiode heeft Joke Schauvliege al zware besparingen doorgevoerd. Voor die inleveringen is mijn partij trouwens mee verantwoordelijk, want de SP.A zat mee in de Vlaamse regering. Maar ik kan tellen. Tussen 2009 en 2014 ging er in absolute cijfers al 30 miljoen euro minder naar cultuur. Als men rekening houdt met een heel normale indexering van 2 procent, leverde cultuur zelfs 80 miljoen euro in. En nu beslist deze regering om nog eens extra te besparen op cultuur, en zelfs een pak meer dan gemiddeld. Niet elk beleidsdomein levert evenveel in, sommige sectoren worden gespaard. Niet iedereen draagt evenveel bij.

Gatz: Het discours waarin we dreigen te verglijden, is dat cultuur het kind van de rekening wordt van deze besparingen. Wel Bert, dat klopt níét. Ik betwist je cijfers niet, er wordt inderdaad al jaren bespaard op cultuur. Maar dat gebeurt toch in alle sectoren? Spreek met de legervakbonden, en je hoort hetzelfde verhaal. Het einde der tijden is al te vaak afgeroepen over cultuur.

Lees het volledige interview deze week in Knack

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content