Inschrijving testament in centraal register kost voortaan 25 euro

(Belga) Vanaf 1 september wordt het consulteren van het Centraal Register van Testamenten gratis, terwijl een inschrijving in het register 25 euro in plaats van 17 euro zal kosten. Dat meldt de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat dinsdag. Zolang de erflater leeft, blijft de inhoud van het testament geheim. Men kan eveneens niet te weten komen of iemand al dan niet een testament gemaakt heeft.

Na het overlijden van de erflater kan de databank geconsulteerd worden, mits voorlegging van een overlijdensakte. In deze databank worden de identiteit van de testamentmaker, de naam van de notaris en de datum opgenomen. De inhoud van het testament wordt niet opgenomen. Het consulteren van het register wordt dus gratis vanaf 1 september, terwijl het voorheen 17 euro kostte om een antwoord te krijgen. (ROJ)

Partner Content