Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) wordt vrijdag verhoogd

(Belga) De ministerraad buigt zich vrijdag over een verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). “Na de verhoging met 2 procent die komende vrijdag wordt beslist zal de IGO voor alleenstaanden boven de de armoedegrens uitkomen.” Dat zegt minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) vandaag in een reactie op het artikel in De Standaard en Het Nieuwsblad dat de minimumuitkering voor gepensioneerden nog altijd onder de armoedegrens ligt.

De minister benadrukt dat het armoederisico terugdringen een belangrijk aandachtspunt is. De Croo wijst ook op het verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing van vorige week waaruit blijkt dat de voorbije jaren de kloof tussen het armoederisico bij gepensioneerden en het armoederisico bij de algemene bevolking systematisch is verkleind. De vooruitgang van de voorbije jaren is te wijten aan een hele reeks maatregelen, met name het optrekken van de minima en de verhoging van de IGO. Vanaf april van dit jaar zijn bijvoorbeeld de minimumgezinspensioenen voor zelfstandigen gelijkgeschakeld met het stelsel van de werknemers. In vergelijking met tien jaar geleden is het minimumgezinspensioen voor zelfstandigen daardoor op jaarbasis met zo’n 6.800 euro gestegen. De hoogte van pensioenen wordt ook beïnvloed door de langere loopbanen en het systematisch optrekken van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen, zo merkt de minister nog op. Hij herinnert ook aan de opdracht van de expertencommissie, die tegen het voorjaar van volgend jaar voorstellen moet formuleren voor de verdere hervorming van het Belgisch pensioenstelsel. De commissie moet daarbij ook nagaan welke hervormingen noodzakelijk zijn om de sociale duurzaamheid van de pensioenen te versterken en het armoederisico verder terug te dringen, zo besluit Alexander De Croo. (Belga)

Partner Content