Inflatie: Vlaamse sociale partners vragen andere berekening energieprijzen

De Vlaamse sociale partners, verenigd in de SERV, vragen in een advies een meer verfijnde methode om de hoge energieprijzen te verrekenen in de inflatiecijfers. De huidige berekening zou prijsstijgingen overschatten, schrijft De Standaard dinsdag. Het ABVV neemt afstand van die interpretatie.

De inflatie in ons land piekt op meer dan 8 procent, het hoogste niveau in ruim veertig jaar. Als verklaring wordt verwezen naar de sterke stijging van de energieprijzen: volgens de Nationale Bank bedraagt de inflatie voor energieproducten in België liefst 66 procent. Dat is meer dan dubbel zo hoog als het Europees gemiddelde, en dat kan mogelijk te maken hebben met de manier waarop de energie-inflatie bij ons berekend wordt.

Dat gebeurt op basis van maandelijkse cijfers – prijsindicatoren – die dan worden verrekend naar een jaarfactuur alsof die maandprijzen daadwerkelijk twaalf maanden lang hebben gegolden. Hoogstwaarschijnlijk is dat een overschatting van de werkelijk betaalde factuur: de SERV schat de gemiddelde jaarfactuur voor gas van de afgelopen twaalf maanden meer dan 1.000 euro lager dan de prijsindicator aangeeft.

Als de energieprijzen blijven stijgen, zal het nog enkele maanden duren alvorens de gemiddelde factuur even hoog is als de prijsindicator. Als de prijzen stabiel blijven, duurt het nog bijna een jaar en als de prijzen dalen wordt het huidige prijsniveau zelfs helemaal niet bereikt, schrijven de sociale partners in hun advies aan de Vlaamse regering.

De prijsindicatoren hebben gevolgen voor de indexering van onder meer de lonen. De sociale partners dringen aan op meer verfijnde cijfers van de energieregulatoren en van het Belgische statistiekbureau over de werkelijk betaalde energiefacturen.

Het advies is unaniem genomen: dus niet alleen door de werkgevers maar ook door de vakbonden, schreef De Standaard. Maar vakbond ABVV lijkt het advies anders te interpreteren. ‘Een aanpassing van de index staat niet in het advies’, zegt algemeen secretaris van het Vlaamse ABVV Caroline Copers. ‘Stel dat dit toch de interpretatie wordt, dan staan we er niet achter.’

Na ABVV kwam ook de SERV zelf nog met een persbericht. Daarin zegt de organisatie dat ze ‘geen uitspraak doet over de aanpassing van de index’. De vraag om meer verfijnde cijfers dient ‘om goed en gericht beleid te kunnen voeren’, luidt het.

‘Er zijn methodologische vragen bij de indicatoren die nu gebruikt worden. De vraag naar een goede indicator en informatie, zegt nog niet wat er dan mee moet gebeuren’, legt Annemie Bollen van de studiedienst van de SERV uit.

Partner Content