Industrieraad: “Genoeg gestudeerd, tijd voor actie”

(Belga) De Industrieraad van Vlaanderen is officieel uit de startblokken geschoten. Die Industrieraad moet de Vlaamse regering adviseren bij het uitwerken van haar industrieel beleid. Voorzitter van de Industrieraad, Wouter De Geest (ceo van BASF Antwerpen), wil alvast dat het vooruitgaat. “We moeten van de loopband af. Er is genoeg gestudeerd, het is tijd voor actie. Tegen eind 2012 moeten er concrete resultaten zijn”.

De Industrieraad bestaat uit 19 leden, voornamelijk bedrijfsleiders uit de industrie zoals Paul Buysse (Bekaert), Marleen Vaesen (Sara Lee) en Ignace Van Doorselaere (Van de Velde). Minister-president Kris Peeters hamert erop dat er geen politieke vertegenwoordigers in de raad zitten. “De Industrieraad wordt niet gestuurd door de politiek, maar door de industrie zelf”, aldus Peeters. Wel zal de Industrieraad een aantal keren per jaar vergaderen met de top van de Vlaamse regering. Peeters suggereerde daarbij 2 à 3 vergaderingen per jaar, maar als het van voorzitter De Geest afhangt, mag dat vergaderritme gerust hoger liggen. Bedoeling is dat de Industrieraad aan de slag gaat met het studiewerk dat de voorbije jaren is gedaan in de vorm van een Staten-Generaal van de Industrie, een groenboek en een witboek. De raad zal mee nadenken over de prioriteiten in het beleid en zal adviezen formuleren aan de regering. Voorzitter De Geest wil vermijden dat de Industrieraad een praatbarak wordt. Eind 2012 moeten er volgens hem op een aantal vlakken concrete resultaten op tafel liggen. (KAV)

Partner Content