Industrie en ngo’s botsen over nieuwe regels voor wapenexport

(Belga) De nieuwe regels die Vlaanderen uitwerkt voor de wapengerelateerde in-, door- en uitvoer gaan voor de Vlaamse ngo’s niet ver genoeg. Voor de defensiegerelateerde industrie gaat het voorstel dat op tafel ligt dan weer te ver. Technologiebedrijf Barco, op papier de grootste “wapenexporteur” van Vlaanderen, waarschuwt voor een concurrentienadeel.

Voor de uitvoer van wapens en defensiegerelateerd materiaal is een bijzondere vergunning nodig. Sinds de “Nepal-crisis” in 2003 zijn de gewesten hiervoor bevoegd. Bij gebrek aan eigen regels is echter tot op vandaag de federale wetgeving van kracht. Daar komt binnenkort verandering in. De Vlaamse regering heeft in het Vlaams Parlement een decreetvoorstel ingediend. Onder druk van een Europese richtlijn versoepelt dat de export binnen Europa. Die versoepeling zorgt voor tevredenheid bij de industrie. Voor alle duidelijkheid: Vlaanderen kent geen échte wapenindustrie. Maar heel wat technologische toepassingen, zoals beeldschermen of sensors, worden in het buitenland wel verwerkt in militair materieel. Cruciaal in de discussie over de nieuwe regelgeving staat de controle op de eindgebruiker. De ngo’s Amnesty International en Vredesactie vinden dat de controle op het eindgebruik zo groot mogelijk moet zijn. In het ingediende voorstel krijgt de overheid te veel beoordelingsvrijheid, vinden ze. De industrie heeft dan weer vragen bij die controle op het eindgebruik. “Veel zal afhangen van de praktische uitvoering”, zei Freddy Versluys, voorzitter van de Belgian Security and Defence Industry en ceo van OIP. “Wij kunnen de eindbestemming niet altijd weten”, zei Luc Vandenbroucke van Barco. De industrie pleit voor regels die niet strenger zijn dan elders in de EU of bevriende landen. “Anders hebben we een concurrentieel nadeel”, zei Vandenbroucke. “We moeten niet katholieker willen zijn dan de paus”, zei Versluys. (KVH)

Partner Content