Incident in Senaat rond “racistische en beledigende” mondelinge vraag van Vlaams Belang

(Belga) De plenaire zitting van de Senaat startte vandaag met een incident over de weigering door het bureau van een mondelinge vraag van Vlaams Belang over het hoofddoekenverbod bij Hema. Fractieleidster Anke Van dermeesch wilde een stemming over de weigering, maar dat werd door Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune geweigerd.

Volgens Van dermeesch wordt het recht van de oppositie gefnuikt op het stellen van mondelinge vragen die nauw op de actualiteit aansluiten. Ze wees erop dat exact dezelfde vraag wel in de kamer gesteld kon worden door haar partijgenote Barbara Pas. Ze beriep zich op het reglement om een plenaire stemming te kunnen uitlokken over het al dan niet stellen van de vraag. Senaatsvoorzitster de Bethune bestreed de verwijzing naar het reglement: het komt de voorzitster toe de vragen ontvankelijk te verklaren en bij twijfel kan ze het bureau raadplegen. Het bureau was tot de stemming overgaan en de vraag werd onontvankelijk verklaard omdat deze “racistisch was en onnodig beledigend tegenover een godsdienst”. Van dermeersch en haar partijgenoot Filip Dewinter legden zich hier niet bij neer, wat leidde tot een vanop de tribune onverstaanbare woordenstrijd waarbij ook sp.a’er Bert Anciaux en Christine Defraigne (MR) zich niet onbetuigd lieten. Het incident bloedde dood toen Vlaams Belanger Bart Laeremans na herhaaldelijk aandringen van de voorzitster zijn vraag ging stellen over de usurperende bevoegdheden, een vraag die hij vorige week al wilde stelde, maar toen uitgesteld werd wegens de onbeschikbaarheid van de premier. (KAV)

Partner Content