Inburgering wordt intensiever, minder vrijblijvend, en niet langer gratis

Hilde Crevits, Jan Jambon en Bart Somers © Belga Image

Vanaf 2022 krijgt elke inburgeraar een persoonlijk inburgeringstraject op maat aangeboden. Dat traject wordt minder vrijblijvend en zal ook niet langer gratis zijn. ‘De lat wordt hoger gelegd, maar de nieuwkomer krijgt in ruil een intensievere en op maat gesneden begeleiding’, aldus minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD).

Dat de Vlaamse regering het inburgeringsbeleid ging bijsturen en aanscherpen was al duidelijk bij de voorstelling van het regeerakkoord. Nu duurt een inburgeringstraject gemiddeld 1,5 jaar. De cursussen zijn gratis, uniform en lineair opgebouwd: de inburgeraar start met een cursus Maatschappelijke Oriëntatie in de eigen taal, leert vervolgens Nederlands, en wordt daarna pas toegeleid naar werk. Lessen gebeuren daarbij in fysieke klaslokalen en amper digitaal.

De Vlaamse regering heeft nu de krijtlijnen uitgetekend voor de nieuwe aanpak. Zo zal elke nieuwkomer bij de start een nieuwkomersverklaring moeten ondertekenen. Die verklaring verwijst onder meer naar de sokkel van de verlichtingswaarden en een reeks essentiële rechten en plichten. In plaats van een inspanningsverbintenis komt er ook een resultaatsverbintenis. ‘Bij het begin van het inburgeringstraject wordt een contract afgesloten en op het einde moet je slagen voor een burgerschapstest om een inburgeringsattest te ontvangen’, zegt minister van Samenleven Bart Somers. Die burgerschapstest bestaat uit vier pijlers: de kennis van het Nederlands, inzicht in de Vlaamse samenleving, economische zelfredzaamheid en een buddytraject of stage bij de gemeente, een organisatie of een bedrijf. Er komen ook gestandaardiseerde proeven voor Nederlands en Maatschappelijke Oriëntatie en inburgeraars zullen twee keer een vergoeding van 90 euro moeten betalen.

VDAB

Elke inburgeraar zal in de toekomst ook aangemeld worden bij de VDAB. ‘Op die manier leren ze VDAB kennen waardoor ze onmiddellijk of meteen na het afronden van een opleiding hun weg naar VDAB én de arbeidsmarkt vinden’, legt minister van Werk Hilde Crevits uit.

Inburgeraars zullen hun cursus Nederlands ook kunnen combineren met werken of andere opleidingen.

‘Echte integratie gebeurt niet in het klaslokaal, maar op de werkvloer en tijdens het dagelijkse leven’, zegt Somers. ‘Bovendien heeft niet iedereen dezelfde begeleiding nodig. Elke inburgeraar krijgt een traject op maat en een persoonlijk inburgeringsplan waarbij veel meer belang gehecht wordt aan het persoonlijk verhaal, achtergrond, competenties, ervaring en toekomstwensen.’ Het nieuwe inburgeringsbeleid moet in januari 2022 in werking treden. Maar een aantal ingrepen starten al vroeger. Zo zal de inschrijving bij de VDAB bijvoorbeeld al vanaf het voorjaar van 2021 beginnen.

Partner Content