In beeld: De onzichtbare Indiase ramp

In beeld: De onzichtbare Indiase ramp
Ondervoeding is een groot probleem bij kinderen in India. De tweejarige Ranbir weegt slechts vijf kilo. © Reuters

Foto 1 © Reuters

Ondervoeding is een groot probleem bij kinderen in India. De tweejarige Ranbir weegt slechts vijf kilo.

Foto 2 © Reuters

De regering probeert zoveel mogelijk voedsel bij de bevolking te krijgen maar slaagt er niet in om de hongersnood terug te dringen.

Foto 3 © Reuters

De zes maanden oude Kiran weegt amper 3,5 kilogram. Volgens onderzoekers hoort India bij de landen die het meest met ondervoeding te maken krijgen.

Foto 4 © Reuters

In de globale hongerindex van 2009 staat India op de 65e plaats van de in totaal 84 opgenomen landen.

Foto 5 © Reuters

Vooral de staatarme families in India hebben te kampen met ondervoeding. Ze behoren meestal tot de laagste kaste van het land.

Foto 6 © Reuters

Voor de allerarmsten zijn er verschillende speciale programma's, fondsen en voorzieningen. Ouders kunnen bijvoorbeeld terecht in voedingscentra waar ze hun kroost eten kunnen geven.

Foto 7 © Reuters

Lokale gezondheidswerkers gaan van huis tot huis om de ondervoede kinderen te helpen.

Foto 8 © Reuters

Rinku is 20 maanden oud en weegt slechts 4 kilogram. Bij zowat de helft van de kinderen onder de vijf jaar leidt ondervoeding tot groeistoornissen.

Foto 9 © Reuters

Harinder weegt als eenjarige slechts 3 kilogram. Uit cijfers blijkt dat een derde van de kinderen met groeistoornissen door ondervoeding afkomstig is uit India.

Foto 10 © Reuters

Ondervoede kinderen worden vaak niet groot en krijgen zelf ook kleine kinderen.

Foto 11 © Reuters

Vooral in de eerste levensjaren kan ondervoeding leiden tot onherstelbare schade in de ontwikkeling tot volwassene.

Foto 12 © Reuters

Dergelijke schrijnende toestanden komen ook voor in landen zoals Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Zimbabwe en Angola.