ILVO zoekt 25 wetenschappers

(Belga) Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) zoekt 25 nieuwe onderzoekers (bio-ingenieurs, ingenieurs, biotechnologen, dierenartsen, chemici en aanverwante studies) voor evenveel onderzoeksprojecten.

De kandidaat-doctorandi (Phd’s) krijgen vier jaar de tijd om zich te verdiepen in een welbepaald onderwerp. “De onderzoeksvragen van de doctoraten tonen dat ILVO kennis wil ontginnen die zowel fundamenteel-wetenschappelijk uitdagend is, als relevant voor de landbouw- en visserijpraktijk”, aldus woordvoerster Greet Riebbels. Het aanbod is heel divers. De onderzoeksgroepen die zich bezighouden met plantaardige productie en sierteelt zoeken onder meer een wetenschapper die de voorwaarden zal bepalen waaronder sojateelt in Vlaanderen zowel planttechnisch als economisch haalbaar is. Ook moet iemand onderzoeken hoe diergebonden ziekteverwekkers, zoals salmonella of E-coli, zich gedragen op rauw te consumeren groenten. De onderzoeksgroep die zich met veeteelt bezighoudt wil onder meer weten hoe de legcyclus van een kip verlengd kan worden en het departement Visserij wil uitzoeken wat het potentieel is van bacteriën bij de afbraak van microplastics in zee. Verder zijn er vacatures in de domeinen voeding, agrotechniek en het overkoepelend “genomics platform”. Ilvo heeft ook vacatures voor socio-economische onderzoeksprojecten, onder meer rond strategieën om een evenwichtiger relatie op te bouwen in de agrovoedingsketen of om antwoorden te zoeken op de vraag of initiatieven rond stadslandbouw de steden aan veerkracht en duurzaamheid helpen. De extra onderzoekers worden toegevoegd aan het team van 300 wetenschappers, ILVO telt in totaal ongeveer 600 personeelsleden, om de sectoren landbouw, tuinbouw, visserij en voeding via innovatieve inzichten te verduurzamen. De wetenschappelijke instelling heeft sites in Melle, Merelbeke en Oostende. (Belga)

Partner Content