Orry Van de Wauwer (CD&V)

Ik wacht niet langer, hier is mijn limitatieve lijst voor GAS-boetes

Orry Van de Wauwer (CD&V) Vlaams Parlementslid en Senator voor de CD&V.

“Tot vandaag, enkele dagen voor de verkiezingen, heb ik – op een enkeling na – geen signalen ontvangen dat de partijen die de GAS-wetgeving hebben goedgekeurd in de Kamer een limitatieve lijst voor GAS willen opstellen. Daarom heb ik besloten het heft in eigen handen te nemen en zelf een limitatieve lijst op te stellen.”

Drie maanden geleden heb ik in een opiniestuk op Knack.be een oproep gedaan aan onze politici om een limitatieve lijst op te maken waarvoor lokale besturen de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) kunnen gebruiken. Mijn argumentatie was dat de huidige GAS-wet excessen en absurde boetes toelaat, en leidt tot lokale willekeur en rechtsonzekerheid voor de burgers. Door een limitatieve lijst op te maken waarvoor GAS kan gebruikt worden, bepaal je impliciet ook waarvoor dit niet kan dienen. Zo gaan we verkeerd en absurd gebruik van GAS tegen en krijgen we uniforme reglementen over gemeentegrenzen heen.

Tot vandaag, enkele dagen voor de verkiezingen, heb ik – op een enkeling na – geen signalen ontvangen dat de partijen die de GAS-wetgeving hebben goedgekeurd in de Kamer een limitatieve lijst voor GAS willen opstellen. Daarom heb ik besloten het heft in eigen handen te nemen en zelf een limitatieve lijst op te stellen.

Hoe begin je aan het opstellen van zo’n limitatieve lijst? Ik ben gestart met het doornemen van al de verschillende GAS-reglementen uit de provincie Antwerpen om zo een beeld te krijgen van de lokale overlastfenomenen. Het viel me op dat er heel snel werd teruggegrepen naar de mogelijkheid om via GAS te sanctioneren. Vaak in absurde situaties. Ik dacht dat GAS bedoeld was om overlast tegen te gaan, en niet om lokale regeltjes af te dwingen?

Bijgevolg ben ik dan maar gestart met het schrappen van de absurde boetes en lokale overtredingen waarvoor GAS werd gebruikt die niet voldoen aan de geest van de GAS-wet, namelijk het bestrijden van overlast die anders onbestraft bleef. Op die manier ben ik tot een korte lijst gekomen waarvan ik denk dat GAS ze kan bestrijden.

Volgende zaken hebben de lijst “gehaald”. De meeste mensen zijn het er over eens dat vormen van milieuoverlast zoals wildplassen, braken, zwerfvuil en sluikstorten onmiddellijk mogen gesanctioneerd worden. Wat boomcars, nachtlawaai en betreden van verboden terrein betreft, denk ik dat de verbaliserende ambtenaren eerst een waarschuwing moeten geven en pas bij herhaling moet overgaan tot een GAS-boete. Diefstal en vandalisme moeten in eerste instantie door het parket vervolgd worden. Pas wanneer het parket niet vervolgt kan de GAS-procedure gestart worden.

Alle overige overtredingen, en dat waren er heel wat, hebben mijn voorstel voor een limitatieve lijst niet gehaald. De opmaak van een limitatieve lijst lijkt mij een tussenstap naar de afschaffing van de GAS-wetgeving. Dit kan wanneer justitie grondig hervormd is en het parket de taak die GAS nu vervult weer kan overnemen. Verder moet GAS in eerste plaats in hoofdzaak inzetten op preventie, vervolgens bemiddeling en in laatste instantie sanctionering.

Ik hoop dat deze oefening een aanzet kan zijn voor onze politici om zelf de denkoefening te maken om tot een limitatieve lijst voor GAS te komen. Beste kiezer, u heeft ook nog enkele dagen de tijd om de kandidaten hier van te overtuigen.

Partner Content