Iets minder criminaliteit in Nederland

(Belga) De Nederlandse politie heeft vorig jaar bijna 1,2 miljoen misdrijven geregistreerd, zo heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) bekendgemaakt. Volgens het CBS is dat ongeveer 5 procent minder dan in 2009.

De vernielingen en openbare-ordemisdrijven daalden vrij sterk, met 14 procent. Van de gewelds- en seksuele misdrijven zijn er vorig jaar 8 procent minder geregistreerd en vermogensmisdrijven 3 procent minder. Vermogensmisdrijven als diefstal, inbraak, bedrog en beroving maken ongeveer 60 procent van alle in Nederland geregistreerde criminaliteit uit. Fietsendiefstal spant daarbij de kroon, ook al was dat volgens het CBS al 16 procent minder dan in 2009. Dat is naar verhouding de sterkste daling. Er waren vorig jaar meer woninginbraken dan in 2009. Ook werden er meer brom- en snorfietsen gestolen. (KAV)

Partner Content