Huizen onder hoogspanningskabels raken nauwelijks verkocht

(Belga) Uit vrees voor de gezondheid raakt tachtig procent van woningen en terreinen onder hoogspanningskabels moeilijk verkocht. Dat blijkt uit een steekproef van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

“Tachtig procent van de makelaars klaagt dat er weinig interesse is voor percelen en woningen onder hoogspanningskabels. Eén op de vijf zegt dat er totaal geen interesse is. Meestal komt het pas tot een verkoop na een lange periode en veel discussie over de prijs. Gemiddeld loopt het waardeverlies op tot 15 à 30 procent. Soms tot 50 procent”, zegt Luc Machon van de makelaarsfederatie BIV. De ene gemeente ziet geen gezondheidsgevaar in hoogspanningskabels en kent vergunningen vlot toe. De andere ziet wel gevaar en weigert vergunningen. De vastgoedmakelaars vragen dat de overheid duidelijke maatregelen uitvaardigt, nu is er helemaal geen regelgeving. “Precies omdat de Vlaamse regering een zicht wil krijgen op de hele problematiek loopt er in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een onderzoek dat dit najaar adviezen moet geven over hoe we moeten omgaan met milieu- en gezondheidsrisico’s van ELF-velden (Extreme Lage Frequenties) van elektrische installaties zoals hoogspanningsleidingen. Dan zullen we nagaan of andere maatregelen moeten worden uitgewerkt”, zeggen Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Leefmilieu, en Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (JDE)

Partner Content