Huisvestingsmaatschappijen: ‘Investeringen in sociale woningen maken wachtlijsten niet korter’

© istock

De doelgroep voor sociale woningen wordt elk jaar groter, benadrukken de huisvestingsmaatschappijen.

Met een investeringsbudget van 866 miljoen euro in nieuwbouw of renovatie van sociale woningen was 2016 een recordjaar voor Vlaanderen. Het gaat om 4.176 extra woningen en 4.259 renovaties, schrijft Gazet van Antwerpen woensdag op basis van cijfers van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). ‘Met dit ritme en bijbehorende recordbedragen zitten we momenteel al voor op het groeipad naar 2025 zoals uitgetekend in het grond- en pandendecreet. Sinds 2009 creëerden we 28.705 bijkomende sociale woningen’, aldus de minister.

Een positieve evolutie, is te horen bij de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH), maar de wachtlijsten worden er niet korter van. De doelgroep groeit immers elk jaar door de instroom van vluchtelingen, de economische crisis en de toename van eenoudergezinnen.

‘De wachtlijsten zullen ongeveer stabiel blijven’, voorspelt directeur Björn Mallants. ‘Om ze significant in te korten, zou het aantal woningen moeten verdubbelen. Vergeet niet dat Vlaanderen slechts 6 procent sociale woningen telt, tegenover 15 tot 30 procent in de buurlanden. Dat komt omdat de regeringen steeds hebben ingezet op het verwerven van een eigen woning, terwijl nu blijkt dat een deel van de bevolking dat nooit zal kunnen.’

Mallants wijst er ook op dat de huurprijs in de nieuwbouwprojecten eigenlijk te laag ligt. ‘De huurprijs in een nieuwbouwwoning zou iets hoger moeten kunnen liggen, omdat mensen daar ook meer comfort krijgen. Nu lopen we het risico dat de huisvestingsmaatschappijen op de rem gaan staan omdat het verschil tussen investering en inkomsten te hoog ligt. Bovendien weigeren sociale huurders vaak een oudere woning omdat ze weten dat ze voor hetzelfde geld een nieuwe kunnen krijgen.’

Groen: ‘Achterstand in te halen’

Oppositiepartij Groen vraagt meer ambitie van minister Homans. ‘Het is goed dat minister Homans investeert in sociale woningen, maar er is meer ambitie nodig. De problemen op de huurmarkt vandaag zijn nog steeds erg groot. Meer dan 100.000 Vlamingen wachten nog steeds op een sociale woning. Bovendien neemt het aantal wachtenden alleen maar verder toe’, reageert parlementslid An Moerenhout.

Vlaanderen heeft ook nog wat achterstand in te halen, meent Moerenhout. ‘Vlaanderen heeft 6 procent aan sociale woningen op de totale woningmarkt, terwijl het Europees gemiddelde zich op 18 procent bevindt. Daarmee scoort Vlaanderen het laagste in Europa. Deze achterstand moet dringend bijgebeend worden.’

De Groen-politica vindt ook dat Homans meer moet doen aan de dure huurprijzen. ‘Vooral eenoudergezinnen zitten op het einde van de maand krap bij kas, en kunnen de hoge huurprijzen niet langer ophoesten. Het is een almaar groeiend probleem waar minister Homans als minister van Wonen maar ook als minister van Armoedebestrijding dringend aan tegemoet moet komen’, aldus Moerenhout.

Partner Content