Hoogste magistraat van het land neemt ontslag

Ghislain Londers, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de hoogste magistraat in België, heeft zijn ontslag ingediend.

Het ontslag van Ghislain Londers is aan de VRT-nieuwsredactie bevestigd door minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V). Volgens de minister neemt Londers ontslag om “strikt persoonlijke redenen” en is geen sprake van een ‘vlucht vooruit’ in de juridische verwikkelingen van de Fortis-saga.

Hij erkent dat de vervolging van een magistraat “van die naam en faam” heel uitzonderlijk is, maar heeft “alle respect voor de persoonlijke, familiale redenen” die Londers inroept en vindt dat die ernstig moeten genomen worden. De minister zegt ook zo snel mogelijk te beginnen met de aanduiding van een opvolger.

Er zal snel iemand aan de leiding komen, “maar voor de goede rust” kan ook een formele aanstelling niet te lang uitblijven.

De Clerck zegt verder verrast te zijn door het plotse ontslag van Londers: “Hij wordt 65, maar de termijn van Cassatie loopt langer. Het is dus verrassend dat hij dit om strikt persoonlijke redenen doet.”

Londers: ‘Nieuws kwaadwillig gelekt naar de pers’Ghislain Londers reageerde ondertussen zelf op het nieuws, en op de bekendmaking ervan. “Die beslissing is uitsluitend ingegeven door motieven van persoonlijke aard. Ik ben zeer gehecht aan het Hof van Cassatie en aan mijn functie. De beslissing om mijn mandaat ter beschikking te stellen en het Hof te verlaten valt mij dan ook zeer zwaar en is niet lichtzinnig genomen”, zo luidt het verder.

“Ik had de bedoeling dit nieuws bij voorrang te melden aan mijn collega’s en de medewerkers van het Hof die daar recht op hadden, maar een kwaadwillig lek naar de pers heeft daar anders over beslist. Ik betreur dat”, aldus Londers tot slot.

Spaarde geen kritiek op politiek bedrijfLonders liet zich in zijn functie verschillende keren kritisch uit over de politieke crisis en het uitblijven van hervormingen bij justitie. In zijn openingsrede bij de start van het nieuwe gerechtelijk jaar waarschuwde Londers nog voor de gerechtelijke achterstand.

“De ambitie van de magistraten van het Hof en hun medewerkers is telkens opnieuw om kwaliteitsvol werk af te leveren binnen een redelijke termijn. De afwezigheid van een autonoom budget laat ons niet toe zelf de meest geschikte middelen te kiezen om dit doel te bereiken. Het is de taak van de minister van Justitie om ons die middelen ter beschikking te stellen”, sneerde Londers toen.

“Totale malaise”Kort na zijn benoeming in 2007 had Londers al gewaarschuwd voor een “totale malaise” bij justitie door de toenmalige lange regeringsonderhandelingen. “Mijn brieven en telefoontjes blijven onbeantwoord. Eenvoudige aanvragen worden geweigerd omdat zelfs de administratie niet meer naar behoren werkt. Zo kan ik geen magistraten op zending sturen of nieuw personeel aanwerven”, merkte hij op.

Toestemming om te stofzuigen

“Zelfs voor het stofzuigen van de tapijten voor het koninklijk bezoek op de 175ste verjaardag van het Hof van Cassatie moet de eerste voorzitter toestemming vragen, maar die krijgt hij niet”, klonk het in de pers op 20 september 2007.

Over de huidige politieke crisis stelde Londers op 1 september van dit jaar: “In ons land sleept het formatieberaad zich nog steeds voort 14 maanden na de verkiezingen, blijkbaar de schaamte voorbij”.

Fortis-affaire
Londers lag eind 2008 aan de basis van het ontslag van de regering-Leterme I naar aanleiding van de Fortis-affaire. Hij had toen een beschuldigende brief geschreven aan toenmalig Kamervoorzitter Herman Van Rompuy, die een bom legde onder de regering-Leterme I.De brief sprak van aanwijzigingen over “ontoelaatbare regeringscontacten” bij de verkoop van Fortis aan BNP Paribas.

Naar aanleiding van die zaak is vorig jaar een onderzoek wegens schending van het beroepsgeheim gestart tegen Londers. Volgens de VRT is zijn ontslag mogelijk het gevolg daarvan.

Opvolger Londers

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) zal nu een opvolger voor Ghislain Londers voordragen. De minister van Justitie moet de functie vacant verklaren, een oproep
doen tot kandidaten doen en alle kandidaatsdossiers vervolgens doorsturen naar de Hoge Raad voor de Justitie. Die draagt daarna de meest geschikte kandidaat voor.

De procedure voor deze functie duurt maximum een achttal maanden. De wet voorziet dat in afwachting een andere raadsheer van het Hof van Cassatie de functie van eerste voorzitter tijdelijk waarneemt. De eerste voorzitter die na afloop van deze procedure wordt aangeduid, zal het huidige mandaat van Londers afmaken, dus tot in april 2014.

De vacature die eventueel binnenkort verschijnt, heeft dus enkel betrekking op de resterende jaren. Daarna begint een nieuw mandaat, met een nieuwe eerste voorzitter. (Belga/EE/SD/INM)
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content