Koen Meulenaere

Hongarije en Europa

Koen Meulenaere Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack

Het Joenk gaat Hongarije uit de Europese Unie gooien.

Vanwege het schenden van democratische rechten door de regering van Viktor Orban. Dit lovenswaardige initiatief dient toch een weinig genuanceerd te worden.

Zo zou de Hongaarse premier de kieskringen hebben hervormd ten bate van zijn eigen partij. Maar heeft hij provinciale kieskringen ingevoerd, tegen een uitdrukkelijke waarschuwing van zijn Raad van State in, heeft hij zijn land daarmee in een uitzichtloze institutionele crisis gestort, en heeft hij zelfs een arrest van zijn Grondwettelijk Hof aan zijn laars gelapt?

De Hongaarse premier zou geprobeerd hebben de rechterlijke macht te manipuleren. Maar heeft hij in het parlement opgeroepen om een totaal onschuldige allochtone moslim te laten opsluiten, en is dat nadien ook effectief gebeurd? Hij heeft gepoogd de Hongaarse Nationale Bank onder controle te krijgen. Maar heeft hij een uiterst bekwame gouverneur én diens al even bekwame opvolgster brutaal aan de kant gezet en vervangen door eerst een vazal van zijn coalitiepartner en daarna door zijn bloedeigen kabinetschef? Welnee, zo gek loopt het in Hongarije ook weer niet.

De premier zou de reserves van de Nationale Bank hebben gebruikt om de gaten in zijn budget te dichten. Maar heeft hij daartoe overheidsgebouwen van het Hongaarse volk verkocht of pensioenfondsen overgenomen die nog dertig jaar als een molensteen om de hals van elke volgende regering zullen hangen? Betaalt de stad voor de restauratie van zijn privéwoning? Heeft hij al enkele intieme vriendinnen in de Senaat geloodst? Heeft hij massamoordenaars omhelsd? Heeft hij 2 miljoen forint gestolen van een hulpvaardige partijgenoot? Heeft hij zijn verstandigste politieke kompaan met een mes in de rug afgezet als voorzitter?

Neen, telkens neen. Maar, de Hongaarse premier tast wel de persvrijheid aan, betoogt een nu oprecht verontwaardigd Joenk. Zou hij ook een gelegenheidscolumnist van een kwaliteitskrant hebben doen afdanken, met de steun van een slapjanus van een hoofdredacteur? Zou hij geprobeerd hebben om diezelfde man ook in zijn andere job te doen ontslaan? Zou de Hongaarse premier ook politieke commentatoren die nadien in hun kranten ongegeneerd zijn lof zingen in zijn buitenverblijf uitnodigen?

De Hongaarse premier zou Romazigeuners afdreigen. Maar heeft hij ze al het land laten uitzetten naar Slovakije, of is hij al veroordeeld door het Europees Hof van de Rechten van de Mens?

Koen Meulenaere

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content