Homans wil criteria voor erkenning moskeeën nog verstrengen

© belga

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil de criteria voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen – zoals moskeeën – nog verstrengen. Dat zei ze zondag in VTM NIEUWS.

Minister Homans is bevoegd voor de erkenning van moskeeën. Ze stuurde 43 dossiers door naar federaal minister van Justitie Koen Geens met het oog op een advies. Die stuurde voor twintig moskeeën een positief advies door. Maar dat is maar één A4-tje, zegt minister Homans. Zij wil geen enkele moskee goedkeuren zonder dat ze per moskee een uitgebreid rapport van de Staatsveiligheid op haar bureau heeft. “Ik wil geen compromissen sluiten over veiligheid in het huidige klimaat”, zei ze zondag.

Strengere criteria

u0022Wie hier wenst te wonen moet erkennen dat de Belgische wetten boven de Sharia staanu0022

De minister wil de al strenge criteria nog verstrengen en denkt aan twee concrete maatregelen. “Elke eredienst zou een duidelijk financieel plan moeten voorleggen”, met een herkomst van de middelen en met uitleg over waarvoor het geld wordt gebruikt, zegt Homans.

Erediensten moeten nu ook enkel een document ondertekenen waarin ze verklaren het eens te zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). “Ik zal dat verstrengen”, zei Homans. “Onze wetten staan boven de sharia, dat moet heel duidelijk zijn.”

Homans benadruk in het interview dat ze de islam niet in het bijzonder viseert. “Maar het is wel de realiteit van de dag dat het probleem zich daar wel voordoet”, gaat ze verder. “Wie hier wenst te wonen moet erkennen dat de Belgische wetten -zoals de gelijkheid tussen man en vrouw – boven de Sharia staan.” Zij wil dat regelen via een decreet.

Reactie op Publipart

Homans deed in het interview ook haar zeg over het schandaal rond Publipart. De regels voor intercommunales zijn in Vlaanderen al streng, zegt minister Homans. “De presentiegelden kunnen niet hoger zijn dan 205 euro en je kan maximum drie zitjes in intercommunales combineren.”

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

“Maar er zijn heel wat intercommunales die onderliggende structuren hebben opgericht, met een andere rechtspersoonlijkheid zoals NV’s en cvba’s. Die vallen niet onder de regelgeving van de intercommunales, ik heb daar geen greep op”, zegt Homans.

“Ik ben absoluut bereid mijn verantwoordelijkheid op te nemen en laten onderzoeken hoe we al die onderliggende structuren in kaart kunnen brengen en tegelijkertijd kijken hoe je daar als overheid toezicht op kan hebben”. Maar Brussel en Wallonië moeten dan wel mee doen. “Want vanaf het moment dat de regels in Vlaanderen opnieuw streger zijn, verhuist zo’n nv zijn maatschappelijke zetel naar Brussel of Wallonië en omzeilen ze die wetgeving opnieuw”.

Partner Content