Homans: ‘Toename vluchtelingen één van de oorzaken van stijging kansarmoede-index’

© belga

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) ziet in de toename van het aantal vluchtelingen één van de oorzaken van de stijging van de kansarmoede-index. Zo reageert de minister dinsdag in een mededeling op de bekendmaking van de index door Kind & Gezin.

De index geeft aan hoeveel procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar bij de geboorte opgroeit in een situatie van kansarmoede. De index 2017 voor het Vlaamse Gewest bedraagt 13,76 procent en ligt daarmee 0,94 procentpunt hoger dan die van 2016. Volgens Homans doet de Vlaamse regering heel wat inspanningen, maar worden die ingehaald door de maatschappelijke omstandigheden.

‘Niemand beweert uiteraard dat de stijging van de index een goede evolutie is, maar sinds 2008 zijn er toch een aantal maatschappelijke trends en externe factoren die een impact hebben, zoals bijvoorbeeld de economische crisis, de vluchtelingencrisis en de lage arbeidsparticipatie van vrouwen van buitenlandse origine.’

De minister wijst erop dat in 2017 65,1 procent van de kinderen die opgroeien in kansarmoede een moeder heeft die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had. ‘We stellen vast dat vele moeders van deze kinderen vluchtelingen zijn uit bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan. Sinds 2014 is het aandeel van hun kinderen binnen alle kinderen in kansarmoede gestegen met bijna 38 procent’, klinkt het in de mededeling.

Tien jaar geleden sprak de Vlaamse regering de ambitie uit om de kinderarmoede tegen 2020 te halveren. ‘Ik krijg nu herhaaldelijk de vraag of deze ambitie overeind blijft. Geen enkel antwoord op die vraag is goed. Als ik nee zeg, heb ik onvoldoende ambitie, als ik ja zeg, gaat men zeggen dat dit totaal onrealistisch is’, stelt Homans vast.

‘Ofwel blijven we de ogen sluiten voor de maatschappelijke realiteit, zoals sommige partijen doen, ofwel durven we bepaalde dingen onder ogen zien en benoemen. We geven de mensen waar ze daadwerkelijk recht op hebben en tegelijkertijd werken we ook aan de zelfredzaamheid van mensen die in armoede leven’, besluit de minister, die erop wijst dat de regering volop inzet op taal, opleiding en werk om de kansarmoede aan te pakken.

Partner Content