Hogere uitkeringen voor arbeidsongeschikten en verbod op ereloonsupplementen voor coronapatiënten

Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden op 21 april 2020. © Belga

De zorgsector krijgt op jaarbasis 400 miljoen euro extra middelen. De Kamer heeft daarover in de nacht van donderdag op vrijdag quasi unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd.

In de nacht van donderdag op vrijdag keurde de Kamer een aantal wetsvoorstellen goed om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Zo stemde de Kamer een wetsvoorstel van Karin Jiroflée (SP.A) dat ziekenhuizen verbiedt ereloonsupplementen en andere niet door de ziekteverzekering gedekte kosten aan te rekenen aan patiënten die gehospitaliseerd worden omdat ze besmet zijn met het coronavirus. De wet gaat in op 11 maart, de begindatum van de coronapandemie in België.

De wet zegt vandaag al dat supplementen verboden zijn op intensieve zorgen, bij de opname in een éénpersoonskamer als die medisch noodzakelijk is en als het ziekenhuis de patiënt die aangeeft een meerpersoonskamer te willen niet kan onderbrengen in zulke kamer.

De indieners vinden die garanties echter onvoldoende en willen zeker zijn dat alle coronapatiënten tijdens de volledige duur van hun ziekenhuisbehandeling geen supplementen aangerekend kunnen krijgen. MR, Open VLD en CD&V steunden het wetsvoorstel niet. Zij vinden dat de huidige wetgeving voldoende garanties biedt en zeggen dat er nog geen misbruiken bij de ziekenhuizen zijn vastgesteld.

Belastingvrije coronareserve voor bedrijven

Om hun solvabiliteit te versterken tijdens de coronacrisis, zullen bedrijven een belastingvrije coronareserve kunnen aanleggen, zo wil een goedgekeurd wetsontwerp van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

Zelfstandigen en bedrijven zullen met een carry back-mechanisme hun verliezen van 2020 kunnen afzetten tegen de winsten van 2019. Ze kunnen zo hun voorafbetalingen, al dan niet gedeeltelijk, terugvragen en zien zo hun belastingfactuur voor inkomstenjaar 2019 aanzienlijk getemperd.

De maatregel zal zowel in de vennootschapsbelasting (ondernemingen) als in de personenbelasting (zelfstandigen) gelden. Het carry-back mechanisme versterkt op korte termijn op een directe manier het eigen vermogen van ondernemingen door zowel hun kaspositie als hun solvabiliteit te verbeteren.

Hogere uitkeringen voor arbeidsongeschikten

Uitkeringen voor wie tijdens de coronacrisis arbeidsongeschikt werd worden opgetrokken tot het niveau van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Het wetsvoorstel van Jan Bertels (SP.A) geeft uitvoering aan een akkoord dat de sociale partners hierover sloten.

In maart besliste de regering om de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus te verhogen van 65 tot 70 procent van het brutoloon. De zogenaamde ‘groep van 10’ van vakbonden en werkgevers vroeg in april om het bedrag en de berekeningswijze van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid af te stemmen op dat van die uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Er wordt ook tijdelijk een minimumuitkering voor arbeidsongeschiktheid ingevoerd.

Enkel N-VA heeft zich onthouden. De partij wou het toepassingsgebied beperken tot tijdelijke coronawerklozen die arbeidsongeschikt zijn geworden.

Middelen zorgsector

Ook krijgt de zorgsector op jaarbasis 400 miljoen euro extra middelen. De middelen waren vorig jaar al toegezegd, maar het nu goedgekeurde wetsvoorstel, uitgewerkt door een werkgroep onder leiding van Jan Bertels (SP.A) en Marc Goblet (PS), bestendigt die middelen en legt de exacte verdeling ervan vast.

Het grootste deel van de middelen gaat naar de algemene ziekenhuisfinanciering, waarmee extra verpleegkundigen kunnen worden aangeworven. Zowat 48 miljoen euro is voorzien voor bijkomend zelfstandig personeel. Voor bijkomende thuisverpleegkundigen is nog eens zestien miljoen euro beschikbaar.

Zowat 10 procent van de middelen, ongeveer 42 miljoen euro, gaat naar opleiding en mentorschap van stagiairs, waarmee zorgkundigen naar verpleegkundigen omgeschoold kunnen worden terwijl ze doorbetaald worden door de huidige werkgever.

Partner Content