Hoge Raad voor de Justitie zal opvolger Londers voordragen

(Belga) De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) zal een opvolger voor Ghislain Londers voordragen. Dat meldt de HRJ in een persbericht. Londers bevestigde dinsdag dat hij vroegtijdig met pensioen gaat en zijn mandaat als eerste voorzitter van het Hof van Cassatie neerlegt vanaf 31 december.

De minister van Justitie moet de functie vacant verklaren, een oproep doen tot kandidaten doen en alle kandidaatsdossiers vervolgens doorsturen naar de Hoge Raad voor de Justitie, zo luidt het. Die draagt daarna de meest geschikte kandidaat voor. De procedure voor deze functie duurt maximum een achttal maanden. De wet voorziet dat in afwachting een andere raadsheer van het Hof van Cassatie de functie van eerste voorzitter tijdelijk waarneemt. De eerste voorzitter die na afloop van deze procedure wordt aangeduid, zal het huidige mandaat van Londers afmaken, dus tot in april 2014. De vacature die eventueel binnenkort verschijnt, heeft dus enkel betrekking op de resterende jaren. Daarna begint een nieuw mandaat, met een nieuwe eerste voorzitter. (KAV)

Partner Content