Hoe onbetrouwbaar is Georges-Louis Bouchez (MR)?

Georges-Louis Bouchez © belga
Han Renard
Han Renard Han Renard is redacteur bij Knack

‘Georges-Louis Bouchez onbetrouwbaar? Een paar maanden geleden zei men in Vlaanderen hetzelfde over Paul Magnette’, relativeert David Coppi van Le Soir.

N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak vorige week heldere taal. Niemand wil de MR er nog bij, aldus De Wever, doelend op de vijf partijen – N-VA, PS, SP.A, CD&V en CDH – die samen een federale regering willen vormen.

De opgegeven hoofdreden voor dat bijna-veto is MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, in wie De Wever en andere onderhandelaars geen greintje vertrouwen meer zeggen te hebben. De onberekenbare ‘GLB’ zou er alleen op uit zijn de formatiepoging van De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette te laten mislukken, om zodoende de regering-Wilmès met haar zeven MR-excellenties in het zadel te houden.

‘Natuurlijk, Bouchez waande zich de koning van het spel toen hij met Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en CD&V-voorzitter Joachim Coens een regering zonder de PS op de been hoopte te brengen. Hij is arrogant en maakt zich vaak onmogelijk’, zegt David Coppi van Le Soir. Maar in het strategische schimmenspel dat zich in de Wetstraat afspeelt, maakt De Wever wel erg gretig gebruik van de niet van overdrijving gespeende negatieve karaktertekening van de MR-voorzitter. Zo wil hij ofwel de groenen paaien en aan boord halen, ofwel de druk op de Open VLD maximaal opvoeren om de MR te laten vallen, ofwel de liberale familie in haar geheel een toontje lager laten zingen. ‘Maar in de zogenaamde liberale brandnota die de Open VLD en de MR de formateurs vorige week bezorgden, waarin budgettaire voorzichtigheid en het opnieuw naar het federale niveau overhevelen van sommige bevoegdheden aan de orde zijn, stond op zich niets aanstootgevends. Het is allang bekend dat Bouchez het unitaire België genegen is.’

Ook aan Franstalige kant heeft menig toppoliticus een eitje met de MR-voorzitter te pellen.

Coppi staat eerder te kijken van de politieke wendbaarheid van de PS, die maandenlang volhield nooit met de N-VA te willen besturen, of van CDH-voorzitter Maxime Prévot, die het maandag in zijn krant had over een noodzakelijke staatshervorming. ‘Waar komt dat nu opeens vandaan? Prévot heeft zich altijd tegen een staatshervorming verzet.’

Bovendien kan de politieke liefde in de Wetstraat snel keren. ‘Een paar maanden geleden, toen de plannen voor een noodregering mislukten, gold Magnette in de ogen van De Wever en Vlaamse Wetstraatwatchers nog als het summum van onbetrouwbaarheid.’

Maar niet alleen in Vlaanderen werkt Bouchez op de zenuwen, ook aan Franstalige kant heeft menig toppoliticus een eitje met de MR-voorzitter te pellen. PS-voorzitter Magnette is niet vergeten hoe Bouchez zijn paars-groene informatiepogingen in de vernieling reed. En ook binnen de MR staan interne rivalen klaar om de jonge voorzitter de rekening te presenteren, indien de MR in de oppositie zou belanden.

Partner Content