Veli Yüksel (Open VLD)

‘Hoe belangrijk is de NAVO nog voor Donald Trump?’

Veli Yüksel (Open VLD) Gemeenteraadslid in Gent

‘Het is de hoogste tijd voor de NAVO om zichzelf heruit te vinden’, schrijft CD&V-Kamerlid Veli Yüksel.

Meer dan ooit ligt de burger wakker van veiligheid. In de buurt, in Europa, globaal. Dat Michael Flynn na amper een maand ontslag neemt als Nationale Veiligheidsadviseur van Donald Trump (14/02/2017), stemt allerminst gerust. De National Security Advisor is de belangrijkste adviseur voor de Amerikaanse president met betrekking tot nationale veiligheid. Enter Donald Trump. Dat veiligheid een thema is waar de nieuwbakken leider van de vrije wereld zich op laat voorstaan, is een understatement. De controversiële muur en dito inreisverbod (Muslim Ban) waren volgens hem een noodzaak. Daartegenover klasseerde hij de NAVO als “obsolete” (achterhaald).

‘Hoe belangrijk is de NAVO nog voor Donald Trump?’

Trump kwam ertoe dit predikaat te gebruiken naar aanleiding van de terreuraanslagen op Europese bodem. Toch liet hij zich later ontvallen dat de NAVO “still very important” blijft als militaire alliantie. De Amerikaanse president blijft dus warm en koud blazen over het engagement van zijn administratie binnen de NAVO, en het is uitzien naar de NAVO-top eind mei in Brussel om te vernemen of hij ook de daad bij het woord voegt. Centraal staat zijn bevinding dat de andere lidstaten hun bijdrage in de gemeenschappelijke defensie-pot flink mogen opschroeven. Een boodschap die in eerste instantie niet in goede aarde viel; een voorspelbare reactie op de immer onvoorspelbare Trump.

NAVO is en blijft de basis van ons internationaal veiligheids- en defensiebeleid. Los van de vraag wie de president is van de VS houden wij met overtuiging vast aan goede relaties tussen de EU en de VS. We hebben daar in diverse beleidsdomeinen veel belang bij. Eén van die domeinen is defensie en de NAVO staat daarin centraal. Laat ons daarom de aankomende NAVO-top eind mei 2017 zien als een testcase. En een opportuniteit. Een opportuniteit om oude recepten uit te puren. Om het NAVO-strategisch concept van 2010 te actualiseren. Een actualisering van het zgn. Strategisch Concept van de NAVO is ook wat ons betreft aan de orde. Niet alleen omdat zo’n oefening een goede gelegenheid biedt om de NAVO sterker te richten op nieuwe uitdagingen van vandaag en morgen maar ook en vooral omdat in de herziening van het Strategisch Concept een hernieuwing en consolidering zijn vervat van het engagement van alle bondgenoten – met inbegrip van de VS.

Contacten met Rusland

De proactieve manier waarop het Rusland van Vladimir Poetin steeds nadrukkelijker aanwezig is op het internationale plan hoeft weinig uitleg. De demarches in en/of naar Oost-Europese lidstaten zorgt voor spanningen binnen de NAVO. Rusland en Amerika; de Koude Oorlog lijkt terug van weggeweest. Nu blijkt Rusland ook op te doemen bij het kortste mandaat van Nationale Veiligheidsadviseur in de geschiedenis van de VS. De aanleiding moet dus ernstig zijn geweest. Dat was het ook: Flynns contacten met Russische diplomaten wierpen een schaduw op zijn geloofwaardigheid.

De gemeenschappelijke strijd tegen terrorisme zal de eerste jaren niet van de voorgrond verdwijnen. Met het opdrijven van acties tegen cyber-oorlogsvoering kan de NAVO nieuw terrein betreden. Dat de bondgenoten niet meer “gratis” kunnen schuilen onder de Amerikaanse paraplu, zal een goede zaak blijken, als de NAVO de kans te baat neemt zichzelf intern te herdefiniëren. Met name België zal grotere budgettaire inspanningen aan de dag moeten leggen. Met een geraamde 1,3 procent van ons Bruto Binnenlands Product in 2030 zijn we nog lang niet bij de overeengekomen 2 procent BNP tegen 2024…

Een oud zeer waar de Amerikanen met klem op hameren. Misschien dat de ontwikkeling van een Europese defensie tot wat meer voluntarisme kan leiden. Op de NAVO-top van defensieministers, die vandaag plaatsvindt, tekent James Mattis present. De Amerikaanse Minister van Defensie is een grotere NAVO-aanhanger dan zijn president. Bij Trump ligt het moeilijker voluntarisme voor NAVO los te weken.

De realisatie van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier liep doorheen de jaren vertraging op en kost ook handen vol geld. Geen zaken waarmee je indruk maakt op een vastgoedtycoon. Dat ze in “hellhole” Brussel het nieuwe Hoofdkwartier niet tijdig kunnen opleveren, sterkt hem misschien in zijn eerdere uitspraak over de “achterhaaldheid” van de NAVO. De hoogste tijd dus voor de NAVO om zichzelf heruit te vinden. Ook België heeft hier alle belang bij, als betrouwbare NAVO-partner. Op zijn Trumps gezegd: “This is very important to us”.

Veli Yüksel is Kamerlid voor CD&V. Hij zetelt ook in de commissie Defensie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content