Hobbelige start van CD&V-congres voor Joachim Coens

Op het volledig digitaal statutair congres hebben meer dan 1.200 CD&V-leden zaterdagvoormiddag de nieuwe statuten aangenomen. Opvallend: het nieuwe mission statement, dat in de statuten zal worden ingeschreven, werd naar het inhoudelijk congres in december doorgeschoven omdat de nodige tweederdemeerderheid met 65 procent net niet gehaald werd. De finale stemming over de nieuwe statuten vindt aan het einde van het congres plaats.

Bij zijn aantreden als voorzitter beloofde Joachim Coens om de partij intern stevig te hervormen. Zaterdagvoormiddag werden de belangrijkste amendementen gestemd en goedgekeurd. ‘De interne democratie werd vandaag omgezet in de praktijk’, aldus Coens. ‘Ook de leden geven duidelijk aan dat we de kant van de vernieuwing moeten kiezen.’ Zaterdagnamiddag worden nog een aantal punctuele amendenten behandeld.

De CD&V krijgt voortaan drie besluitvormingsorganen: het partijcongres (jaarlijks), de partijraad (maandelijks) en het partijbestuur (wekelijks), met gelijklopende niveaus (nationaal, provinciaal en lokaal). De provincies en lokale besturen krijgen het vertrouwen om zelf op maat aanpassingen te doen. Ook de rol van de leden en het lokale niveau wordt belangrijker. Er komt een getrapt democratisch systeem, waarbij minstens de helft van de leden van de partijraad rechtstreeks wordt aangeduid via verkiezing door de leden. ‘Als we de partij van de nabijheid willen zijn, moeten we dat ook uitstralen in onze werking’, stelt partijvoorzitter Joachim Coens. ‘Daarom vind ik het belangrijk dat gewone leden kunnen doorstoten tot de top van de partij, en dat het lokale ook nationaal een vinger in de pap te brokken heeft.’

Daarnaast krijgt CD&V een nieuwe pijler ’talent’ om parlementsleden te coachen en te evalueren, en nieuw talent aan te trekken, zowel voor als achter de schermen. CD&V stelt zich ook meer open voor niet-leden. Wie geen lid wil worden, maar toch op één of andere manier wil meedenken of bijdragen, kan zich aanmelden als geregistreerde participant. Die kan ook punten op de agenda zetten en deelnemen aan de polls van de partij.

Ook de nieuwe ‘Oranje Trefpunten’ moeten zorgen voor meer openheid. Het worden ontmoetingsplaatsen voor discussie en dialoog.

Om de partij democratischer te maken maakt Joachim Coens een einde aan het privilege van de voorzitter om zonder intern akkoord federale ministers te benoemen.

Jongeren kunnen voortaan ook vanaf 15 jaar lid worden. De ‘geledingen’ worden omgebouwd tot modernere ‘netwerken’. Ook het gezicht van de partij, de nationale voorzitter, zal nog maximaal twee keer herverkozen kunnen worden.

Het statutair congres van de CD&V heeft zaterdag de nieuwe statuten aangenomen met 92,88 procent van de stemmen. De aanpassingen moeten CD&V “dynamisch, fris, authentiek, ambitieus en open” maken. Partijvoorzitter Joachim Coens was “zeer fier en tevreden” over het resultaat.

Het congres nam zaterdag nipt geen beslissing over het nieuwe mission statement van de partij, dat in de statuten zal worden ingeschreven. 65 procent van de leden stond achter het mission statement in artikel 1 van de statuten. Daarmee werd de vereiste tweederdemeerderheid nipt niet gehaald, zodat de verdere bespreking naar het inhoudelijk congres wordt doorgeschoven. ‘Een logische beslissing van onze leden: dit mission statement is erg belangrijk voor de koers van de partij, en kan nu in december hernomen worden’, reageerde Joachim Coens.

De volgende fase van de partijvernieuwing leidt nu naar het inhoudelijke congres in december 2021. Het Kerstmanifest dat Coens in december 2020 lanceerde, ligt aan de basis van de tien “werven” die de kapstok vormen van het traject.

“Elke aanpassing aan het oude is moeilijk, maar ik prijs onze leden om hun moed om te durven veranderen. We willen allemaal met veel enthousiasme de wereld veranderen, maar dat kan alleen als je bij jezelf begint. Met deze tekst staat CD&V terug stevig in de schoenen en kunnen we aan de volgende fase begin in onze vernieuwing: een nieuwe inhoudelijke koers voor de partij!”, besluit voorzitter Joachim Coens. (

Partner Content