Opinie

Jean-Marie Dedecker (LDD)

‘Het vliegwiel van verongelijkte minderheden draait op volle toeren’

Jean-Marie Dedecker (LDD) Voorzitter van LDD en lijstduwer op de N-VA-Kamerlijst in 2019

‘In tijden van zwart-, veeg-, en roetpieten, beleeft de discriminatie- en identiteitsindustrie terug hoogdagen’, schrijft Kamerlid Jean-Marie Dedecker.

Sinterklaas is terug naar Spanje en Zwarte Piet heeft nu definitief zijn C4 gekregen. Wie nog een foto van het sinterklaashulpje op zijn Facebook plaatst, krijgt eerst nog een waarschuwingshandje te zien van die nieuwe gedachtepolitie. Bij recidive kunnen ketters geblokkeerd worden door het alziend oog van het smoelenboek. Grote Broer Zuckerberg waakt over het zuiverheidsdenken.

In tijden van zwart- veeg- en roetpieten, beleeft de discriminatie- en identiteitsindustrie terug hoogdagen. Het vliegwiel van de verongelijkte minderheden draait op volle toeren. Het is even besmettelijk en even wereldwijd verspreid als corona. Ook de Duitsers hebben last van de toenemende moralisering en zelfcensuur. Volgens een studie van het Allenbach Institut vindt 44% van onze Oosterburen dat je beter je mening niet meer uit in het openbaar. En uit een enquête van de Heterodox Academy in 2019 bleek dat het campusklimaat in Amerika 55 procent van de studenten weerhoudt om dingen te zeggen die ze geloven. Net zoals een studentenenquête aan de Universiteit van Antwerpen in maart 2021 aan het licht bracht dat 34 procent van de studenten het er al enigszins mee eens is dat men niet meer mag zeggen wat men denkt.

Onze geschiedenis wordt herijkt, onze taal wordt gezuiverd en onze geesten worden gedekoloniseerd door universiteiten, culturele instellingen, gezagdragende media en zelfs door bedrijven die als de dood zijn om door die verketteringsbrigade gestigmatiseerd te worden als racist, islamofoob, homofoob, misogyn, transfoob .

Het vliegwiel van verongelijkte minderheden draait op volle toeren.

Universele voorbeelden legio. Schrijfster J.K. Rowling zal geen deel uitmaken van een vorige maand aangekondigde Harry Potter-reünie, maar enkel op archiefbeelden te zien zijn. Hoewel het niet duidelijk is waarom de schrijfster niet meewerkt aan de special, is de geestelijke moeder van de gebrilde tovenaarsleerling in het verleden al verschillende keren beschuldigd van transfobie omdat ze lachte met reinheidsfreaks die op toiletten een genderonderscheid willen maken tussen ‘menstruerende en niet-menstruerende mensen’. De Schotse lesbische filosofe Kathleen Stock werd van haar universiteit weggepest omdat ze (terecht) beweert dat het biologisch geslacht reëel is.

De zuiverheidsdenkers verzetten zich zelfs tegen de eigen leden van de groep die niet links genoeg zijn. Andrew Graham-Dixon werd door The Cambridge Union Society op een zwarte lijst geplaatst omdat hij voor dit eerbiedwaardig woke genootschap een sarcastische persiflage gaf op Adolf Hitler. Inlevingsgevoel is die stalinistische bollebozen immers vreemd. Van de weeromstuit cancelde John Cleese zichzelf, uit protest en uit sympathie voor Andrew. Johns sketch over Hitler in Fawlty Towers behoort tot het werelderfgoed.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Maar als het over het ontvangen van donaties van fascistische schenkers of dictators gaat zijn de Britse woke topuniversiteiten minder kieskeurig, en zijn ze al lang hun moreel kompas kwijtgeraakt. Cambridge aanvaardde in 2012 al 3,7 miljoen pond uit de erfenis van de Chinese oud-premier Wen Jiabao. Het Linart College in Oxford veranderde haar naam in Thao College omdat ze 155 miljoen dollar ontving van de omstreden rijkste Vietnamese Nguyen Thi Phuong Thao. Het Imperial College London en het Universal College London kregen respectievelijk 2,5 miljoen en 500.000 pond uit het liefdadigheidsfonds van de extreemrechtse Max Mosley. Ook de Universiteit van Oxford ligt onder vuur voor de 6,3 miljoen pond die ze aanvaardde uit het Alexander Mosley Charitable Trust,van diens overleden zoon Alexander Mosley. Alex’ grootvader Oswald, leider van de Britse Unie der fascisten, hield in 1936 zelfs zijn trouwceremonie in het huis van Goebbels met als eregast Adolf Hitler. Pecunia non olet of geld stinkt niet.

De scholenraad van het Canadese Toronto trok onlangs zijn steun in voor een lezing van Nadia Murad, omdat haar boek zou aanzetten tot islamofobie. Nadia is Yezedi en schreef een aangrijpend getuigenis van haar leven als seksslaafje van de IS-monsters. Ze kreeg in 2018 de Nobelprijs voor de vrede. Lager kunnen dogmatische woke-adepten niet vallen. Of toch wel. Met “Beauty is in diversity as freedom is in jihab” voerde de Raad van Europa met hun Inclusion and antidiscrimination division promotie voor het dragen van de hoofddoek, en het symbool van de onderdrukking van de vrouw. De campagne werd ingetrokken na protest vanuit Frankrijk. En dan was er ook nog een gelekt werkdocument van Europees commissaris voor Gelijkheid Helena Dalli. Daarin stonden communicatierichtlijnen voor medewerkers van de Europese Commissie. Zo werd onder andere gevraagd om “Kerstmis” te vervangen worden door “vakantieperiode”. En ook het naamwoord Maria, dat nochtans 34 keer voorkomt in de Koran, moet volgens haar gewijzigd worden in het Arabische Malika, want de connotatie met het christendom zou bij Maria te groot zijn. En de aanspreektitels Mr. En Mevr. konden maar beter vermeden worden. Het document zelf is intussen ingetrokken. De EU-Mandarijnen zijn van God en de wereld los, in de naam van Allah en de genderpolitie.

Frankrijk is ook zwaar getroffen door het woke-isme. Naast il (hij) en elle (zij) heeft Le Petit Robert (de Franse Dikke Van Dale) bijvoorbeeld het woordje iel toegevoegd, een neologisme om een persoon aan te duiden, ongeacht zijn geslacht. Sekseneutrale woorden en inclusieve spelling zoals cher.e.s lecteurs.rice.s i.p.v. chers lecteurs (beste lezers) zijn er zelfs voor de minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquier un péril mortel of dodelijk gevaar voor de Franse taal geworden.

Taal is het ideale strijdtoneel voor de woke-inquisitie. In naam van de diversiteit, de inclusiviteit en de sociale rechtvaardigheid moet de taal volgens die puriteinen binnenste buiten worden gekeerd, gereinigd, en waar nodig hervormd worden. Volgens die taalpolitie is onze taal immers het product van het witte mannelijke wereldbeeld. Hier te lande hebben we al geleerd dat een tamtam een spleetrommel is, en een hut een huis, maar dit is slechts het topje van een Sequoia. “In de nota “Waarden voor een nieuwe taal ” van de Nederlandse “Code Diversiteit en Inclusie” staan de aanbevelingen voor de kunst- en cultuursector voor een veilige, inclusie en toegankelijke taal al opgelijst: “Zo is alles en iedereen een scheldwoord (homo, Turk, Jood, wijf, het n-woord), behalve de witte cisgender heteroseksuele man zonder lichamelijke, zintuiglijke mentale en/of verstandelijke beperkingen. Hij is niet eens in één woord te vangen. Eeuwenlang was hij het centrum van waaruit werd gesproken, geschreven, geschilderd, gecomponeerd, gedirigeerd, gemaakt gewerkt en gekeken.” En verder: ” Als witte mensen wat onwenniger en voorzichtiger spreken, zullen minderheidsgroepen op gelijkwaardige voet kunnen meepraten.”

Woke-mensen vinden het dan ook prima dat witten ( het woord “blanken” is getaboeïseerd) worden geërgerd door te morrelen aan hun taal, concludeert Walter Weyns in zijn verhelderend boek Wie, Wat, Woke. De witten moeten immers heropgevoed worden volgens de wokers, want ze zijn per definitie racist en besmet met de erfzonde van het kolonialisme.

Taal is zelfs nog maar de voorbode, het wordt helemaal grotesk als het om wiskunde gaat. Niettegenstaande dat de Egyptenaren al eerder met breuken speelden dan Pythagoras, en dat zowel de Arabieren als de Indiërs een wezenlijke bijdrage leverden aan het rekenen, zijn er nu ook woke stemmen die vinden dat de witten van wiskunde een ideologisch instrument gemaakt hebben, en dat wiskunde aanleren een white privilege in stand houdt. Wat is hier dan de logica nog? Wiskunde is wit, witten maken slaven… Formele wiskunde creëert derhalve een slavenmentaliteit? Het brengt immers mensen voort die blind vertrouwen op westerse autoriteit en er een onfeilbare waarheid aan toeschrijven.

Volgens woke wiskundige Rochelle Gutiérrez moeten we daarom naar een radicaal nieuwe wiskunde, nl. mathematx, die ook het lichaam, emoties en de harmonie omarmt en die ingebed is in etnische sociale groepen.

Als twee plus twee vier is en soms vijf volgens de etnomathematica, zal het niet lang meer duren vooraleer de zon weer om de aarde draait. Copernicus en Galileo Galilei waren toch witten? Het boekje “Wie, Wat, Woke?” zou verplichte literatuur moeten zijn op al onze secundaire scholen.

Partner Content