Opinie

Wim Van Hees

Het spook in de Liefkenshoektunnel

Wim Van Hees Voorzitter en woordvoerder van de vzw Ademloos

Liefkenshoek mag niet tolvrij worden omdat er een spook in zit van 300 à 400 miljoen: het spook van Noriant, aldus Wim Van Hees.

De zoveelste bewijzen van kwader trouw en misspuiterij rond de Liefkenshoek: Vlaams Mobiliteitsminister Hilde Crevits beweert al jaren dat een tolvrije Liefkenshoek het fileprobleem niet oplost. Maar zij heeft al sinds maart 2010 een rapport van het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) dat een tolvrije Liefkenshoek wel (een deel van) de oplossing is.

Dit wordt door journalist Jochen Vandenbergh beknopt beschreven in Knack. Minstens mist dus, maar als gevolg van recidive wellicht erger?

Ook Kris Peeters werd op ATV op zondag aan de tand gevoeld door Karl Apers over dezelfde vraag.

Hij verklaarde dat zelfs het gratis rijden op filemomenten niet gratis was, omdat de Vlaamse regering hiervoor een factuur krijgt van de N.V. Liefkenshoek. Hij vertelt er dan niet bij dat dat een 100% vestzakbroekzakoperatie is, omdat de BAM de enige eigenaar van de Liefkenshoek is en de enige eigenaar van de BAM is natuurlijk de Vlaamse regering. En de winst van de Liefkenshoek gaat uiteindelijk naar BAM.
Mist dus.

Kris Peeters vertelde ook dat de tolvrije Liefkenshoek niet de hele oplossing is. Alsof iemand dat wel beweert. Mist dus.

Hij vertelde ook, in de wat ruimer geformuleerde vraag, dat de regering zit te wachten op uitspraken van Europa op “de Liefkenshoekconstructie” waarbij de BAM niet meer de eigenaar van de Liefkenshoek is, maar omgekeerd: de BAM wordt dochter van de N.V Liefkenshoek. Alsof dit enig verband houdt met het al of niet tolvrij maken van de Liefkenshoek. Mist dus.

Hij vertelde ook dat de regering zit te wachten op de vraag aan Europa om de bouwgroep Noriant toe te laten al op Linkeroever te beginnen met dat deel van het BAM-tracé. Alsof dit antwoord niet volstrekt voorspelbaar zou zijn: NEE. Bovendien heeft dat niets te maken met de Liefkenshoek, mist dus.

Maar voor een goed begrip: deze vraag aan Europa werd alleen gesteld om het moment voor zich uit te schuiven over de schadeloosstelling van de bouwcombine Noriant, die beperkt had kunnen worden tot de 1,2 miljoen die het Rekenhof altijd noemt. Immers: als gevolg van het ondertekenen van het contract voor de Noriant bouwaanvraag is de schadeloosstelling in een totaal ander budgettair kader gekomen. Waar een factuur van 300 à 400 miljoen aanhangt.

Dit spook is zo beangstigend dat geen enkele betrokken regeringspartij (sp.a, N-VA, Open VLD én CD&V) dit spook uit de tunnel wil lossen. Kris Peeters legde dit verband zelf, vermoedelijk een “slip of the tongue”?

Ten slotte wacht Kris Peeters op het lopend MER Oosterweel onderzoek. Hij weet nochtans als geen ander (ook Bart De Wever en Patrick Janssens wisten dit tijdens de verkiezingen),
dat de uitslag van het MER onderzoek nog tot 2014 op zich zal laten wachten. En dat men dan nog het MER van de A102 en R11 bis moet afwachten om over alle elementen te beschikken om definitief te beslissen. En zelfs dan moet er een totaal nieuwe bouwaanvraag worden ingediend. Nu de Noriant vraag of de MER-procedure als wachtmotieven inroepen is zwak en irrelevant. Men rekent gewoon op het slecht geïnformeerd zijn van het publiek. Of erger? Erger dus.

Ondertussen neemt de publieke en politieke druk toe. Zelfs de gemeente Beveren, geleid door een CD&V burgemeester, heeft unaniem een motie van de oppositie (Open VLD) voor een “Liefkenshoektolvrij” gesteund. Ook in Antwerpen is zo’n motie in voorbereiding. Ook de N-VA heeft in een eerste reactie naar de MER verwezen. Tijd dus voor actie in de Wetstraat?

Onze voorspelling is dat de regering, onder toenemende druk, voor 15 februari met een concreet voorstel zal komen.

In onze vorige bijdrage voor knack.be was onze suggestie dat men de Liefkenshoek alleen ‘betold’ houdt om de files in Antwerpen in stand te houden als burning platform. Als een “daad van goed bestuur” zal men het ‘burning platform’ opgeven en het spook in de tunnel laten.

Wordt vervolgd.

Wim van Hees

Partner Content