Opinie

Peter Vanvelthoven en John Crombez

‘Het rechtvaardigheidsgevoel van Johan Van Overtveldt’

Peter Vanvelthoven en John Crombez Parlementsleden voor SP.A

‘Het rechtvaardigheidskompas van Johan Overtveldt en de regering-Michel I is al maanden zoek’, schrijven John Crombez en Peter Vanvelthoven. ‘Ook wij willen werk goedkoper maken. Niet via btw, maar via een onmiddellijke belasting op meerwaarden van aandelen en in een tweede stap een échte vermogenswinstbijdrage. Dat is pas eerlijk, dat is pas rechtvaardig.’

‘Er is het rechtvaardigheidsaspect. Ik praat ook met de man in de straat, al is het maar zondagmorgen bij de bakker, en ik ken de gevoeligheden. Dus moeten we stappen ondernemen.’ Het is een hartverwarmende en tegelijk hoopgevende uitspraak van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) afgelopen weekend. Alleen stellen we vast dat zijn rechtvaardigheidsgevoel indruist tegen het buikgevoel van 80% van de Vlamingen.

Van Overtveldt laat er geen twijfel over bestaan hoe hij de beloofde en fel bediscussieerde tax shift wil laten verlopen: de lasten op arbeid moeten verschuiven naar meer belasting op consumptie, milieuvervuiling en pas daarna – helemaal achteraan het rijtje – vermogen. ‘In die volgorde’, voegde hij er telkens snel bij om elke verwarring te vermijden. Da’s dan duidelijk: de tax shift zal via de btw-weg verlopen, of zal niet zijn. Het leverde het zoveelste straatgevecht op met de CD&V, uw weet wel, het ‘sociale’ gezicht van deze verdeelde regering. Een gezicht dat met de dag steeds witter uitslaat.

Btw-verhoging

Het rechtvaardigheidskompas van Johan Overtveldt en de regering-Michel I is al maanden zoek en de reeks betogingen in het najaar hebben daar blijkbaar niets aan veranderd. De Offshoreleaks, Luxleaks en nu ook de Swissleaks doen datzelfde kompas nog meer afwijken. Het sterkt de redenering van diegenen die denken dat je grote vermogens best niet te veel ‘ambeteert’ uit angst voor kapitaalvlucht. Dat terwijl nieuwe regels en normen in de maak zijn waardoor vluchten niet meer kan. Het vergt maar één ding om die regels in de praktijk om te zetten: politieke wil. Maar neen, laten we vooral niet ‘ambetant’ doen en eerst kijken naar andere opties, denkt deze regering. Zoals er is: een btw-verhoging.

Bij deze nog eens luid en duidelijk: het gaat niet op om de tax shift in te vullen door mensen die nu al het meeste bijdragen. Dat is nochtans precies wat een btw-verhoging doet. Want hoe rechtvaardig is het immers om iedereen hetzelfde tarief te laten betalen, of je nu rijk of arm bent? Een btw-verhoging treft vooral de laagste en middeninkomens. Zo geven de 10% armste mensen in ons land bijna 18% van hun bruto-inkomen uit aan btw. De 10% rijkste mensen amper 4%. ‘Ja maar, met het geld van die btw-verhoging maken we wel werk goedkoper’, is de volgende stap in de redenering. Zij die studeren, tevergeefs werk zoeken of met pensioen zijn, zullen het graag horen.

Vicieuze cirkel van onrechtvaardigheid

Vergis u trouwens niet: een btw-verhoging schaadt in de eerste plaats de koopkracht van de lage en doorsnee inkomens, tot nader orde 90% van de bevolking. Zowat alle gezinnen in dit land dus. En als wij met zijn allen minder uitgeven, is dat ten koste van onze bedrijven en ondernemingen. En als zij minder verkopen, dan daalt hun winst of maken ze zelfs verlies. Wat dan weer tot banenverlies leidt, nog meer mensen met een lager inkomen die nog minder kopen. Jawel, welkom in de vicieuze cirkel van de onrechtvaardigheid.

De manier waarop deze regering de kosten van haar besparingsbeleid halsstarrig blijft leggen bij wie leeft van arbeid, een uitkering of een vervangingsinkomen – denken we maar aan de indexsprong – is wraakroepend. Telkens weer versterkt het de roep naar een billijke en rechtvaardige fiscaliteit. Dit maakt dat we de eis voor een rechtvaardige bijdrage van vermogens, die al maanden aanzwengelt, nog moeilijk kunnen negeren. Als werknemers én werkgevers – uit de grote Trends-enquête blijkt ook daar een groot draagvlak voor vermogenswinstbijdrage – het eens zijn over een maatregel, dan is er wat men noemt een momentum. En toch, en toch. Voor die verandering vindt de regering blijkbaar de kracht niet. Alles is goed om de grootste vermogens te ontzien, zo lijkt het.

Inspanning opnieuw bij gezinnen

Ook wij willen werk goedkoper maken. Niet via btw, maar wel via een onmiddellijke belasting op meerwaarden van aandelen en in een tweede stap een échte vermogenswinstbijdrage. Dat is pas eerlijk, dat is pas rechtvaardig. Alleen zo kan wie werkt, meer overhouden op het einde van de maand. Alleen zo kan wie onderneemt, goedkoper aanwerven en investeren.

Onze tax shift is gebaseerd op de verontwaardiging dat deze regering alle lasten legt op de gezinnen, enkel en alleen om de rijkste 1% te sparen. De belangrijkste shift naar rechtvaardigheid is dus de shift van doelgroep. Een btw-verhoging voldoet niet aan ons rechtvaardigheidsgevoel, omdat het de lasten opnieuw bij de gezinnen legt en geen inspanning vraagt van de grootste vermogens. We vragen ons oprecht af hoe Johan Van Overtveldt dat op een zondagochtend uitgelegd krijgt bij de bakker?

Partner Content