Jan Nolf

‘Het ontbrekend sleutelwoord in de woordenschat van justitie en politie: sorry’

Jan Nolf Erevrederechter en justitiewatcher

1 september is traditioneel ook de eerste werkdag van het nieuwe jaar binnen justitie. Vandaag startte dat alvast met slecht nieuws voor Jan Jacob, de vader van Jonathan die op 6 januari 2010 na zwaar politiegeweld van het BBT-team overleed.

Nu donderdag zou het debat daarover eindelijk met alle partijen gevoerd worden voor de Antwerpse correctionele rechtbank. Het wordt echter wéér niets.

Immers hadden op 21 mei de advocaten van zowel de betrokken politiemensen als de psychiatrie de gerechtszaal verlaten toen hun vraag tot uitstel door de rechtbank geweigerd werd.

Het ontbrekend sleutelwoord in de woordenschat van justitie en politie: sorry

Hun strategie bestond er alvast toen in eerst het proces van vader Jan Jacob pogen te maken in verband met de Panorama-reportage ‘De gestoorde procedure’ van 21 februari 2013. Dat onderzoek loopt nu nog steeds, al vroeg het parket zijn buitenvervolgingstelling.

Op 25 juni volgden in de hoofdzaak de veroordelingen bij verstek: de directeur en hoofdpsychiater van de instelling in Boechout werden elk tot 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld, en de zgn. bottinnekes tot 4 maand. De Mortselse politiecommissaris – die ook verstek maakte – werd vrijgesproken zonder dat hij zich zelfs maar had moeten verdedigen.

Maanden nieuwe vertraging

Merkwaardig: op burgerlijk gebied werd de zaak voor de ouders Jacob tot 22 oktober as. uitgesteld.

De rechtbank stelde – zonder dat op dit punt enig verweer geformuleerd was – hun burgerlijke partijstelling in vraag. Volgens de Antwerpse rechters zou er slechts sprake zijn van “een verlies van een overlevingskans in hoofde van Jonathan Jacob nu hij, in de hypothese dat hij wel was opgenomen in de instelling, mogelijk nog zou geleefd hebben (wat evenwel niet met zekerheid kan gesteld worden)”.

Dat laatste is pas een macaber doordenkertje.

Vandaag al blijkt dat de nieuwe behandeling na verzet van donderdag 3 september ook weer niet doorgaat.

De zaak wordt uitgesteld tot 10 september en ook dàn zal slechts een procedurekalender afgesproken worden. Dit wordt een verhaal van maanden nieuwe vertraging en ondertussen zal verder gepoogd worden het onderzoek lastens vader Jan Jacob of andere “lekken” te activeren.

De advocaten van de familie Jacob, meesters Vermassen en Callebaut hebben al in april hun schriftelijke argumenten neergelegd. Van de advocaten van de directeur van de instelling ontvingen zij pas vandaag 24 bladzijden besluiten. Meester Jan De Man, raadsman van het BBT-team heeft voor de correctionele rechtbank nog geen letter op papier gezet.

We zullen die zaak nooit van ons kunnen afzetten.

Jan Jacob

De motivering van het verstekvonnis maakt in ieder geval dat de gedaagden een gratis rondje voorsprong kregen: ze kunnen zich nu op die beoordeling concentreren, in afwachting dat … het hele dossier ooit in beroep herbekeken wordt. Twee keer in beroep gaan: dat is net het misbruik dat Koen Geens met zijn hervorming wil tegengaan.

“We zullen die zaak nooit van ons kunnen afzetten” zuchtte vader Jan Jacob tijdens een korte vakantiepauze in Sardinië.

Of hij donderdag en volgende week naar de zitting gaat, weet hij nog niet: “gij moet hier niet zijn”, beet advocaat De Man hem een vorige keer bij een uitstel-zitting in de Antwerpse raadkamer toe.

Veel mooie woorden

De tijd heelt niet alle wonden, het uitstel lijkt Jan Jacob wel te willen slopen.

Ondertussen is het vandaag dag op dag één jaar geleden dat de procureur-generaal van het hof van Cassatie, Patrick Duinslager in zijn Mercuriale redevoering opriep “onze verontschuldigingen aan te bieden aan hen die in het verleden het slachtoffer zijn geweest van het falen van ons rechtssysteem”.

Vandaag zullen in dat traditioneel vertoon van rode gewaden en hermelijnen pelsen weer veel mooie woorden gesproken zijn.

De ouders van Jonathan Jacob – en met hen velen – zullen nog lang moeten wachten op dat ontbrekend sleutelwoord in de woordenschat van justitie en politie: sorry.

Partner Content