Liesbet Dhaene (N-VA)

‘Het is zover: Brussel is de hoofdstad van het onverdoofd slachten’

Liesbet Dhaene (N-VA) Brussels parlementslid voor N-VA

‘In Brussel is het onverdoofd slachten nog steeds toegelaten en jammer genoeg ziet het er niet naar uit dat daar snel verandering in zal komen’, schrijft Brussels parlementslid Liesbet Dhaene (N-VA).

Eind juli verklaarde Brussels staatssecretaris voor dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) in een interview dat ze “tevreden” was. De Brusselse moslims zullen tijdens het offerfeest op 1 september geen schapen kunnen laten slachten op tijdelijke slachtvloeren in Brussel. ‘Wellicht zullen er enkele tijdelijke slachtvloeren komen in Vlaanderen en Wallonië, maar in Brussel zal het alleszins niet meer gebeuren’, liet Debaets optekenen. Als Brussels parlementslid dat het Brussels beleid inzake onverdoofd slachten opvolgt, moest ik toch wel even slikken bij deze voorstelling van zaken.

‘Het is zover: Brussel is de hoofdstad van het onverdoofd slachten’

Zowel het Vlaams parlement als het Waals parlement hebben immers recent het totaalverbod op onverdoofd slachten goedgekeurd. De regel die het onverdoofd slachten toeliet voor religieuze riten, werd afgeschaft. ‘Een historisch akkoord dat zonder overdrijving revolutionair mag genoemd worden’, aldus Michel Vandenbosch van Gaia. Vanaf 2019 zullen er geen dieren meer onverdoofd geslacht kunnen worden. In Brussel daarentegen is het onverdoofd slachten wél nog steeds toegelaten en jammer genoeg ziet het er niet naar uit dat daar snel verandering in zal komen.

In 2014 werd dierenwelzijn, met inbegrip het beleid inzake onverdoofd slachten, een bevoegdheid van de gewesten. Van in het begin hinkte Brussel achter de twee andere gewesten aan. Vlaanderen en Wallonië verboden bijna onmiddellijk de zogenaamde “tijdelijke” slachtvloeren die ingericht werden tijdens het offerfeest. Deze slachtvloeren leefden de Europese regels op vlak van dierenwelzijn niet na en waren toneel van onnoemlijk veel dierenleed. Debaets liet in 2015 deze onwettige slachtvloeren wel nog toe. De Brusselse gemeenten die zo’n slachtvloer organiseerden, ontvingen hiervoor een royale subsidie van het Brussels Gewest.

In 2016 besloot het Gewest om zelf de regie én het kostenplaatje op zich te nemen van een “centrale” slachtvloer waar er religieus onverdoofd geslacht zou worden met naleving van de Europese regels. Maar dit avontuur werd ronduit een fiasco: de gelovigen ontvingen hun schaap niet of niet op tijd. Minister-President Rudi Vervoort (PS) verontschuldigde zich uitgebreid bij de gelovigen en keerde elke gedupeerde 75 euro uit. Over dierenwelzijn geen woord. Noch over de vraag of het wel de taak van een publieke, neutrale, overheid is om een religieus feest te organiseren en te bekostigen.

Na deze kater werd de organisatie van het offerfeest van 2017 opnieuw overgelaten aan de Brusselse gemeenten, alweer met gewestelijke subsidie. De evolutie in Vlaanderen en Wallonië zette het Gewest wel onder druk om de naleving van de Europese regels te eisen. Deze regels blijken echter zo streng, dat een “wettige” slachtvloer onbetaalbaar is voor de gemeenten. Er zal dus inderdaad niet onverdoofd geslacht worden op tijdelijke slachtvloeren in Brussel tijdens het offerfeest op 1 september.

Maar een reden om “tevreden” te zijn is dit allerminst. Als er volgend jaar wél genoeg budget gevonden wordt om een slachtvloer in te richten die voldoet aan de Europese regelgeving, kan er volgend jaar weer onverdoofd geslacht worden in Brussel. Bovendien is het in Brussel nog steeds mogelijk om in een erkend slachthuis onverdoofd te slachten. En het aantal onverdoofde slachtingen ligt in Brussel heel hoog. Uit een interview met Joris Thiebout, CEO van de Brusselse Abbatoir, blijkt dat in de hoofdstad alle schapen onverdoofd worden geslacht en zo’n 35 % van de runderen. Dit kan, omdat er geen wettelijk verbod is.

Het moet wel gezegd worden dat Debaets zich inmiddels openlijk voorstander noemt van een totaalverbod. Maar het ligt gevoelig in Brussel waar één inwoner op vier moslim is en waar het niet uitzonderlijk is om parlementsleden vurig te horen pleiten voor het behoud van religieuze onverdoofde slachtingen.

In die context vinden zelfs de Groenen het moeilijk om voluit voor dierenwelzijn te kiezen als deze in strijd lijkt met religie. Laat staan dat regeringspartners PS en CDH van een verbod willen weten. En dus moet de Brusselse staatssecretaris voor dierenwelzijn als loyale regeringspartner de schone schijn ophouden en “tevreden” zijn. En N-VA? Onze fractie heeft inmiddels een voorstel van ordonnantie ingediend dat leidt tot een totaalverbod op onverdoofd slachten in Brussel. Want ook in Brussel blijft N-VA zich inzetten voor meer dierenwelzijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content