Frederic Vanhauwaert

Het is verontrustend dat armoedebestrijding geen topprioriteit is voor Bourgeois I

Frederic Vanhauwaert Coördinator Netwerk tegen Armoede

Het Netwerk tegen Armoede is sterk verontrust over het nieuw Vlaams regeerakkoord, omdat armoedebestrijding geen topprioriteit is voor Bourgeois I, zo schrijft Algemeen Coördinator Frederic Vanhauwaert. ‘Wij zullen de komende tijd een armoedetoets uitvoeren op deze regering.’

Deze nieuwe Vlaamse regering kiest niet voor armoedebestrijding als topprioriteit. Bovendien maken heel wat passages in het nieuwe regeerakkoord het Netwerk tegen Armoede bijzonder ongerust. Ze kunnen er immers voor zorgen dat de armoedecijfers verder zullen toenemen in plaats van de doelstellingen tegen 2020 te halen.

De passages rond armoedebestrijding gaan vooral over participatie van mensen in armoede als doel op zich en niet als een middel om de broodnodige structurele maatregelen door te voeren. Integendeel : in belangrijke domeinen als wonen, onderwijs , gezondheid , energie en kinderbijslag kiest deze regering voor maatregelen die dreigen de armoede nog te vergroten.

Armoedebestrijding behelst slechts een 2-tal pagina’s. In tegenstelling tot tal van andere domeinen zijn de zaken niet gedetailleerd uitgewerkt. Dit terwijl het Netwerk tegen Armoede, met vorige ervaringen in gedachten, net gepleit had om heel duidelijk een aantal fundamenteel noodzakelijke maatregelen rond armoedebestrijding in het regeerakkoord te beschrijven en budgetten daarvoor vast te leggen.

Het is bijzonder jammer dat het ondersteunen en versterken van wijkgezondheidscentra niet uitdrukkelijk genoemd wordt. Over het aanpakken van de problematiek van de stijgende kosten in het onderwijs is niks terug te vinden. De plannen op vlak van inschrijvingsbeleid in het onderwijs, hervorming van de financiering van scholen en het activeringsbeleid verontrusten ons sterk. Op vlak van huisvesting blijft men verder kiezen voor eigendomsverwerving. Dit terwijl meer dan 100.000 mensen wachten op een sociale woningen en men met de woonbonus de kans krijgt om daar eindelijk iets aan te doen. Bovendien zien we dat het groeiritme voor de sociale woningen weer eens wordt vertraagd én dat het principe van tijdelijke contracten wordt ingevoerd in de sociale huur. De perceptie van sociale huisvesting als tijdelijke oplossing als opstap naar private markt is nieuw en verontrust ons zeer.

Ook gaat men een aantal zaken afschaffen zoals bijvoorbeeld de gratis hoeveelheid energie en water, zonder dat de alternatieven inzake aanpak energie-armoede al concreet zijn. Ook bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit is dit het geval.

Het Netwerk tegen Armoede wil bovendien net dat er meer en niet minder controle komt op lokale besturen en andere dienstverleners over wat er precies gepresteerd wordt met middelen bestemd voor armoedebestrijding.

Positief is dat men de betrokkenheid van en overleg met mensen in armoede blijft benadrukken. Ook zal men de armoedetoets hanteren.

Dit zal het Netwerk tegen Armoede de komende dagen, weken en maanden doen: een armoedetoets op dit regeerakkoord en de beleidsnota’s die er uit voort vloeien. In het hoofdstuk armoedebestrijding zegt de Vlaamse regering bijvoorbeeld dat ze de bevoegdheden die via de staatshervorming overkomen optimaal wil inzetten als hefboom inzake armoedebestrijding. We zullen de Vlaamse regering er dus van moeten overtuigen dat de richting die gekozen wordt met de woonbonus en kinderbijslag niet goed is inzake armoedebestrijding.

Partner Content