Opinie

Christian Lambert

‘Het hele punt van autodelen is net dat je enkel de auto neemt als dat de beste oplossing is’

Christian Lambert Managing Director DriveNow

‘Willen we echt streven naar een zo duurzaam mogelijke mobiliteit? Dan moeten alle spelers die daartoe bijdragen, mekaar het licht in de ogen gunnen’, schrijft Christian Lambert van autodeelplatform DriveNow.

Vorige week las ik in Knack met veel interesse het artikel ‘Autodelen wordt mainstream’. Daarin doet Tom Alleman van Cambio een aantal beweringen over free-floating – een vorm van autodelen waarbij je een auto oppikt om de hoek en die na het rijden kan achterlaten waar je wilt – die de waarheid volgens mij op zijn minst geweld aan doen.

Eerst en vooral: als collega van Tom juich ik de zichtbaarheid van de autodeelsector, die een grote bijdrage levert aan de verduurzaming van stedelijke mobiliteit, in een blad als Knack uiteraard toe. En ik ben oprecht blij dat ook Cambio het zo goed doet. Mijn eigen filosofie is altijd al geweest dat beide vormen van carsharing – enerzijds het stationbased systeem van Cambio, waarbij de gebruiker de wagen ophaalt en achterlaat in een vast depot, en anderzijds het free-floating-systeem van mijn eigen DriveNow – mekaar verstérken. Wij zien Cambio dus niet als een concurrent, integendeel.

Het hele punt van autodelen is net dat je enkel de auto neemt als dat de beste oplossing is.

Daarom ga ik graag wat dieper in op zijn, mijns inziens incorrecte, beweringen over ons systeem. Dat één free-floating-deelwagen vier gewone auto’s zou vervangen, in tegenstelling tot de één op twaalf van station based autodelen, is bijvoorbeeld pertinent onjuist. Onder meer studies zoals deze van de stad Wenenen onderzoek van de Berkeley naar het verdwijnen van privéwagens hebben al aangetoond dat die vervangratio voor free-floating veel hoger ligt. Bovendien blijkt daaruit ook dat free-floating door zijn “hassle-free” gebruik meer mensen aantrekt. En het is uiteindelijk de som van de aantrekkingskracht met de vervangratio per auto die bepaalt hoeveel privé-wagens er uit de stad verdwijnen.

Ook dat mensen onze deelwagens zouden gebruiken voor trajecten die ze even goed met de fiets of het openbaar vervoer zouden kunnen doen, getuigt van weinig inzicht in zowel de mobiliteitsuitdagingen van een stad als Brussel, als in de mentaliteit van onze gebruikers. Het klopt inderdaad dat free-floating vooral bedoeld is voor korte stadsritten, maar wees gerust: onze gebruikers nemen net wél de fiets of het openbaar vervoer als dat de beste methode is. Dat is net het punt van autodelen: enkel de auto nemen als dat de beste oplossing is. Dat zien we in onze eigen cijfers: de gemiddelde DriveNow-gebruiker gebruikt 4,5 keer per maand een van onze auto’s. Hét bewijs dat zij bij uitstek multimodale gebruikers zijn, die goed nadenken over de beste en meest duurzame manier om zich van A naar B te verplaatsen.

De mentaliteitswijziging bij de Belg fundamenteel in gang zetten – van autobezit naar ‘shared mobility’ – is een taak van ons allemaal.

De fiets en het openbaar vervoer zijn nu eenmaal niet altijd de ideale oplossing. Wat als het om een fietsonveilig traject gaat? Wat als het pijpenstelen regent? Wat als je zware inkopen gaat doen? Wat als je je na middernacht nog wilt verplaatsen? Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar de kern van de zaak is: de lijst met redenen waarom je voor free-floating zou kiezen voor deze of gene verplaatsing, is niet langer of korter dan die voor de fiets. Idem voor het openbaar vervoer en gelijk welke andere alternatieve mobiliteitsmodus, inclusief de verschillende vormen van autodelen.

Willen we echt streven naar een zo duurzaam mogelijke mobiliteit? Dan moeten alle spelers die daartoe bijdragen, mekaar het licht in de ogen gunnen. Oplossingen als Cambio en DriveNow spelen allebei een erg belangrijke rol in het terugdringen van de files en de vervuiling waar onze stad al veel te lang onder kreunt. De mentaliteitswijziging bij de Belg fundamenteel in gang zetten – van autobezit naar ‘shared mobility’ – is een taak van ons allemaal.

Partner Content