Wouter Van Besien (Groen)

Het hart van de samenleving verdient zuurstof, geen verstikking

Wouter Van Besien (Groen) Fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad voor Groen

Onder het motto ‘Hart tegen hard’ organiseren ‘de Verenigde Verenigingen’ een verkiezingsevenement. ‘De waarheid is dat het verenigingsleven er de afgelopen legislatuur is op achteruit gegaan. Groen wil, anders dan de N-VA, het middenveld opnieuw zuurstof geven in plaats van het verder te verstikken’, aldus Groen-voorzitter Wouter Van Besien.

Onder het motto ‘Hart tegen hard’ organiseren ‘de Verenigde Verenigingen’ vandaag een verkiezingsevenement, een uitstekend initiatief en symbool van samenwerking. Alle politieke partijen zullen vandaag verkondigen hoe belangrijk de rol van het verenigingsleven is. De waarheid is dat het verenigingsleven er de afgelopen legislatuur is op achteruit gegaan. Het zuurstofkraantje voor vele verenigingen werd toegedraaid precies door toedoen van politieke verantwoordelijken.

De Vlaamse regering liet de verenigingen bloeden. De dalende overheidssubsidies brengen veel verenigingen in slechte financiële papieren. De voorbije jaren daalden de inkomsten soms met een derde, omdat de Vlaamse regering de subsidiekraan verminderde. Volgens de Verenigingsbarometer van de Koning Boudewijnstichting zat 20% van de verenigingen in 2013 in financiële moeilijkheden, 20% moest personeel ontslaan en 33% zag zijn financiële toestand achteruit gaan. Uit een recente bevraging van de VVSG blijkt dat een kwart van de gemeenten snoeien in de rechtstreekse subsidies aan het verenigingsleven. Terwijl heel veel verenigingen de voorbije jaren grote stappen vooruit zetten in professionalisering en efficiëntie, worden ze daar niet voor beloond, integendeel.

Groen wil het middenveld opnieuw zuurstof geven in plaats van het verder te verstikken

Het middenveld dreigt ook te verstikken onder de overregulering. Veel mensen in het middenveld klagen over de bemoeizucht, het gebrek aan efficiëntie en de bureaucratie van overheid. De regels voor overheidsopdrachten, de vrijwilligerswetgeving, de vzw-wetgeving, geluidsnormen, voedselveiligheid, verantwoording voor subsidies, billijke vergoeding, SABAM… Meer dan ooit lijden verenigingen onder het waterhoofd van (vooral de Vlaamse) overheidsadministratie. In plaats van engagement te stimuleren, zet de Vlaamse regering er een rem op.

Een derde zorgwekkende ontwikkeling raakt het middenveld in zijn hart. Organisaties en verenigingen krijgen alsmaar minder ruimte om politiek werk te doen. Terwijl het middenveld in alle vrijheid standpunten moet kunnen innemen – uiteraard ook als die indruisen tegen het beleid – zijn beleidsmakers alsmaar minder overtuigd van het belang van deze politieke rol. Meer en meer wordt het middenveld herleid tot louter uitvoerder van het beleid en wordt tegenspraak slecht geduld. De absolute kampioen hiervan is Geert Bourgeois (N-VA). Nadat hij eerst de hele vrije integratiesector opslorpte in een overheidsagentschap, legde hij een plan voor om fors in te grijpen in strategische adviesorganen van de Vlaamse overheid. Onder het mom van efficiëntie wordt de inspraak beknot van een reeks ‘lastigaards’ uit het middenveld . De N-VA, ontpopt zich, waar ze in het bestuur zit, tot een etatistische en centralistische partij. De partij moet duidelijk niet veel hebben van het middenveld. In andere dossiers, zoals Oosterweel, worden kritische standpunten van actiegroepen of verenigingen weggezet als politieke oppositiepraat en niet als terechte bekommernissen van burgers die zich verenigen.

Groen is een ongebonden partij, hangt niet vast aan één zuil. Maar anders dan de N-VA wil Groen het middenveld opnieuw zuurstof geven in plaats van het verder te verstikken. Verenigingen die het hart van onze samenleving vormen, hebben nood aan een solide financiële basis. Een belangrijke stap in administratieve vereenvoudiging voor veel kleine verenigingen is een ruimere btw-vrijstelling. Wij willen die vrijstelling optrekken tot 25.000 euro. Voor verenigingen die slechts een beperkt aantal activiteiten doen om de kas te spijzen, maakt dit een groot verschil. Daarnaast willen we het project E-griffie voor vzw’s operationeel maken zodat ze niet enkel hun oprichting, maar ook alle andere toepassingen elektronisch kunnen afhandelen. Groen gaat voor een duurzaam subsidiekader voor het verenigingsleven. Subsidies worden stipt en correct uitbetaald – met een correcte en transparante toepassing van de indexeringsregels. Het evenwicht willen we weer verschuiven richting structurele en langduriger betoelaging.

Tenslotte willen we ervoor zorgen dat ook verenigingen met andere juridische structuren – zoals een stichting van openbaar nut of een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk – in aanmerking komen voor overheidssteun.

De interactieve democratie is een essentieel strijdpunt voor Groen. En het middenveld speelt daarin een onmisbare rol. Het versterkt het samenleven en verhoogt de kwaliteit van ons politieke bestel. Druk zetten op de beleidsmakers en op maatschappelijke verandering kan het individu niet alleen. Verenigingen die gedreven vanuit inhoud, ervaring en een coherent waardenkader vertrekken, zijn volgens mij een onontbeerlijke schakel. Of het nu gaat om de zorg voor mensen, om de energietransitie in België of om moeilijke samenlevingsvraagstukken. Groen wil de komende jaren bondgenoot zijn van een geëngageerd middenveld. Ook als dit zich roert en ‘het primaat van de politiek’ constant uitdaagt.

Wouter Van Besien, Voorzitter Groen

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content