Het gevaar van teken wordt onderschat in België

(Belga) Teken zijn volgens beschikbare cijfers elk jaar verantwoordelijk voor een duizendtal gevallen van de ziekte van Lyme in België, maar deze cijfers zouden een onderschatting zijn. Dat zegt Valérie Obsomer, onderzoekster aan de UCL, vandaag in de krant L’Avenir.

Obsomer pleit voor beter onderzoek naar het fenomeen en meer sensibilisering bij de bevolking. “Door de gegevens waarover we beschikken te verzamelen, hebben we gezien dat teken die ziektes dragen zich zowat overal bevinden, zelfs aan de kust”, aldus de onderzoekster. “Bovendien blijkt dat er zones zijn waar heel veel teken leven en hebben we in de teken in België verschillende ziektekiemen ontdekt, niet enkel de ziekte van Lyme.” Met het huidige observatiesysteem hebben we geen goed beeld van het aantal gevallen van de ziekte van Lyme in België, stelt Obsomer, die schat dat elk jaar 15.000 gevallen van de ziekte voorkomen. In afwachting van een nieuw observatiesysteem vraagt Obsomer aan de bevolking om op de website www.tekentiques.net aan te geven waar ze door een teek zijn gebeten. (Belga)

Partner Content